Badanie dot. współpracy biznesu z podmiotami ekonomii społecznej

Ankieta, badanie

Do 22 września z inicjatywy i na zlecenie Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej (MCPS) realizowane jest badanie dotyczące współpracy sektora prywatnego z podmiotami ekonomii społecznej działającymi na terenie województwa mazowieckiego. Celem badania są: identyfikacja możliwych obszarów […]