Stanowisko Instytutu Biznesu w sprawie sprzecznych narracji marketingowych przedsiębiorstw do różnych grup konsumenckich

Instytut Biznesu zajął się oceny zjawiska sprzecznych narracji marketingowych przedsiębiorstw, do różnych grup konsumenckich. Według ekspertów think-tanku rywalizacja między przedsiębiorstwami poszerza się o nowe pola. Kiedyś dotyczyła: ceny, jakości, serwisu, obsługi, dostępności. Obecnie dotyczy także […]