Minister turystyki Bułgarii: Wzmacniamy reklamę turystyki uzdrowiskowej w Polsce

Hristo Prodanov i Andrzej Gut-Mostowy

– Pogłębiamy partnerstwo między Bułgarią a Polską, ponieważ potencjał turystyczny obu krajów jest niezwykle wysoki. Zaraz po zakończeniu aktywnego sezonu letniego rozpoczniemy kampanię reklamującą turystykę zdrowotną w Polsce i uczynienie Bułgarii destynacją całoroczną. To jest […]