Szersza współpraca między Warszawą a BGK

Urząd m.st. Warszawy oraz Bank Gospodarstwa Krajowego podpisali list intencyjny dotyczący współpracy w zakresie finansowania warszawskich projektów, w szczególności z zakresu infrastruktury oraz służby zdrowia.

Bank zapewni Warszawie możliwość uczestnictwa we wszystkich prowadzonych przez siebie programach pomocowych UE oraz produktach kredytowych opartych o finansowanie z międzynarodowych instytucji finansowych.  Dzięki umowie miasto lub jego spółki zależne będą mogły korzystać z oferowanych przez BGK usług na najkorzystniejszych oferowanych warunkach.

– W czasie, kiedy jest duże ryzyko, jego pomniejszanie jest bardzo ważne, szczególnie dla jednostek publicznych – podkreśliła Prezydent Hanna Gronkiewicz-Waltz. – Z naszej strony chcemy także zadeklarować chęć współpracy w zakresie lokowania wolnych środków na rachunku w Banku Gospodarstwa Krajowego – dodała.

Współpraca polegać będzie również na wymianie doświadczeń w zakresie finansowania oraz restrukturyzacji ochrony zdrowia. – Misją Banku Gospodarstwa Krajowego jest wspieranie sektora finansów publicznych – zaznaczył Dariusz Daniluk, prezes BGK.

źródło: www.um.warszawa.pl