Stolica przystąpiła do Regionalnego Klastra E-Mobilności

Prezydent Warszawy Hanna Gronkiewicz-Waltz podpisała dokumenty dotyczące przystąpienia Warszawy do Regionalnego Klastra E-Mobilności „Warszawski Klaster E-Mobil”.

Warszawa traktuje bardzo poważnie zobowiązania, jakie nakłada na nas troska o stan środowiska naturalnego i klimatu. Popieramy przechodzenie na nowe napędy, korzystniejsze dla środowiska niż tradycyjne silniki benzynowe czy Diesla. Napęd elektryczny cechuje wyższa sprawność niż spalinowy, czego skutkiem jest niższe zużycie energii i związanej emisji CO2 – podkreśliła Prezydent stolicy – Nadeszła potrzeba instytucjonalizacji działań w zakresie prośrodowiskowego, efektywnego energetycznie transportu i pójścia dalej niż dotychczasowe projekty pilotażowe. Stąd idea powołania klastra, skupiającego – zgodnie ze sprawdzonymi wzorcami unijnymi – środowiska administracji publicznej, nauki i biznesu. – dodała.

Klaster „E-Mobil”, czyli sieć współpracy w zakresie innowacji, będzie zajmować się tematyką proekologicznego transportu, w szczególności elektrycznego i spalinowo-elektrycznego (hybrydowego). W październiku 2010 r. została złożona propozycja Politechniki Warszawskiej odnośnie udziału stolicy w tej inicjatywie. Podpisanie dokumentów spowodowało, że Warszawa jest jedyną jednostką samorządu reprezentowaną w tej strukturze.

www.um.warszawa.pl