Sprzęt wojskowy z Bumaru dla Indii

W dniu 17 stycznia 2012 roku podpisany został kontrakt z indyjską firmą BEML Limited na dostawę 204 sztuk wozów zabezpieczenia technicznego WZT-3. Wysoka jakość sprzętu oferowanego przez Grupę Bumar, jak i wysoki poziom współpracy z partnerem indyjskim pozwolił na podpisanie czwartego już kontraktu na dostawę wozów zabezpieczenia technicznego pomiędzy Bumar a BEML Limited. Strona polska dostarczyła już do Indii 352 pojazdy WZT-3.

Firma BEML Limited jest przedsiębiorstwem sektora publicznego, kontrolowanym przez Ministerstwo Obrony Narodowej Indii, utworzonym w 1964 r., którego 61% udziałów posiada Minister Obrony Narodowej.

BEML Limited w październiku 2011 roku została wybrana przez Ministerstwo Obrony Narodowej Indii na głównego dostawcę wozów WZT-3.

Rynek Indii jest rynkiem strategicznym Bumaru, co dodatkowo podkreśla istotę podpisanego kontraktu, jak również wieloletnią i ugruntowaną już współpracę z BEML Limited.

Podpisana umowa oprócz zapisów dotyczących samego dostarczenie 204 sztuk wozów WZT-3 objęła także swym zakresem pakiet wsparcia technicznego, finalnego montażu, procedur odbiorów, testów gotowych wozów, a także świadczenie pomocy technicznej, która ma przyczynić się do uzyskania w zakładach BEML-a zdolności do produkcji wybranych podzespołów. Jest to tak zwany „proces indianizacji” czyli udziału produkcji lokalnej, której wykonawcą będzie BEML Limited.

Poziom przywołanej „indianizacji” ma kluczowe znaczenie dla wartości zamówienia, które trafi bezpośrednio do Bumaru. Ostateczna wartość zamówienia będzie adekwatna do wielkości transferu technologii i stopnia udziału indyjskiego przemysłu lokalnego w realizacji kontraktu. Całkowita wartość dostaw dla armii indyjskiej sięga 275 mln USD. Udział komponentów indyjskich przewidziany jest na poziomie 35%.

Jest to praktyczny przykład zastosowania filozofii „win-to-win”, zgodnie z którą zysk odniesie zarówno strona polska, jak i indyjska.

Zakłady Mechaniczne Bumar-Łabędy – główny wykonawca – dostarczą pierwszą partię (tj. 8 szt.) wozów WZT-3 do Indii już w pierwszym kwartale bieżącego roku. Kontrakt umożliwia gliwickim zakładom, w których przeprowadzony został głęboki proces restrukturyzacji, stabilizację w każdym obszarze działalności i struktury firmy. Dotyczy to zarówno stabilizacji ekonomicznej, rozwoju technicznego, a także obszaru produkcji.

Kontrakt realizowany będzie partiami zgodnie z przyjętym harmonogramem, a jego zakończenie przewidziane jest na koniec 2014 roku.

Podczas podpisywania kontraktu na dostawy WZT-3, podpisano również porozumienie dotyczące współpracy technologicznej i badawczej nad opracowaniem indyjskiej wersji wozów zabezpieczenia technicznego na podwoziu indyjskiego czołgu podstawowego ARJUN, stanowiącego rozwiązanie przemysłu indyjskiego w zakresie czołgów podstawowych 3. generacji.

źródło: www.bumar.com

 


Silk Road Poland