Spotkanie Bumar – WPRP – 10.06.2011

W dniu 9 czerwca 2011 roku w Warszawie odbyło się spotkanie Zarządu Bumar sp. z o.o., zarządów Wojskowych Przedsiębiorstw Remontowo-Produkcyjnych oraz przedstawicieli resortów: Skarbu Państwa, obrony narodowej i gospodarki. W spotkaniu wzięła udział strona społeczna – przedstawiciele związków zawodowych działających w WPRP oraz w Grupie Bumar.

Celem spotkania było wyjaśnienie wątpliwości oraz sprostowanie pojawiających się informacji dotyczących Grupy Bumar, jak również  procesu konsolidacji.

www.bumar.com


Silk Road Poland