Solidarność domaga się zawieszenia pakietu klimatyczno-energetycznego – 30.06.2011

Trwa olbrzymia manifestacja Solidarności w Warszawie. Przybyło na nią ponad 30 tysięcy osób. Wśród żądań jest zawieszenie pakietu klimatycznego. Pakiet dotyczy prawnie wiążących limitów emisji CO2.

Związkowcy rozdają ulotki informujące o prowadzonej przez NSZZ “Solidarność” akcji “Stop światowej kampanii antywęglowej” informujące o niekorzystnych zdaniem Związku skutkach wprowadzenia pakietu klimatyczno – energetycznego.

– Związek domaga się m.in. podniesienia płacy minimalnej, czasowego obniżenia akcyzy na paliwa, przekazania środków na Fundusz Pracy, zwiększenia liczby osób upoważnionych do korzystania z pomocy społecznej – powiedział przewodniczący NSZZ „Solidarność”, Piotr Duda. Dodał, że Solidarność chce zawieszenia i renegocjacji pakietu klimatyczno-energetycznego oraz prowadzenia aktywnej polityki prorodzinnej, w tym zapewnienia stabilnych warunków zatrudniania młodych ludzi.

– Nie życzę wam, aby w Polsce się działo to, co teraz w Grecji – zwrócił się do manifestantów Georgios Dassis, przewodniczący grupy związkowej w Europejskim Komitecie Ekonomiczno -Społecznym – U nas Komisja Europejska i Międzynarodowy Fundusz Walutowy wprowadzają program, którego realizacja uderzy w zwykłych ludzi.

źródło: www.energetykon.pl


Silk Road Poland