Rynek pracy: jak wygląda sytuacja obywateli Ukrainy w Polsce?

Pracownicy podczas zbioru truskawek
Pracownicy podczas zbioru truskawek
Fot. Unsplash

Polską granicę przekroczyło już ponad 3 miliony uchodźców z Ukrainy, a ponad milion osób otrzymało numer PESEL. Są to potencjalni pracownicy, którzy muszą odnaleźć się na polskim rynku pracy. 

Jak podaje Urząd Mazowiecki w Warszawie, niemal 15 proc. wszystkich Ukraińców przebywających w Polsce mieszka w Warszawie i przylegających do niej gminach. Ponad połowa z nich (57%) mieszka w samej Warszawie i stanowią oni 13% wszystkich mieszkańców Warszawy. Po raz pierwszy w historii stolica Polski ma ponad 2 mln mieszkańców.

Więcej o sytuacji obywateli Ukrainy na rynku pracy, dowiesz się tutaj>>

Uchodźcy muszą teraz odnaleźć się na polskim rynku pracy. I robią to. Od 24 lutego w całym kraju w powiatowych urzędach pracy zarejestrowało się ponad 31 tys. obywateli Ukrainy. Ponad 90% osób rejestrujących się w urzędach pracy to kobiety. Największą liczbę rejestracji –  co nie dziwi wobec powyższych danych – odnotowano w woj. mazowieckim – 17% ogółu (5 277 osób).

Największą grupę stanowią zarejestrowani w wieku 35-44 lata (37% ogółu) oraz 25-34 lata (25% zarejestrowanych). Osoby powyżej 55 roku życia stanowią 10% rejestrujących się w mazowieckich urzędach pracy.

Rejestrujący się w Powiatowych Urzędach Pracy obywatele Ukrainy to przede wszystkim osoby z wykształceniem wyższym – 43% ogółu. Drugą grupę pod względem liczebności stanowią osoby z wykształceniem podstawowym, gimnazjalnym lub niższym – 23,6%.

Pracodawca zatrudniający obywatela Ukrainy ma obowiązek powiadomienia o tym fakcie PUP. W Polsce zgłoszono ich dotychczas ponad 127 tysięcy, z czego 22% w województwie mazowieckim (27 511). Prawie 50% powiadomień w woj. mazowieckim zgłoszono w Warszawie.

Główną barierą w podjęciu pracy zgodnej z posiadanym wykształceniem jest niewystarczająca znajomość języka polskiego.

Jaką pomoc uchodźcy z Ukrainy mogą otrzymać w PUP, dowiesz się tutaj>>


Silk Road Poland

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *