Rusza VIII edycja Konkursu – zbiórka makulatury

2 listopada 2011 r. Zarząd Województwa Mazowieckiego podjął uchwałę nr 2362/102/11 w sprawie zorganizowania VIII edycji Konkursu – zbiórka makulatury dla przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadpodstawowych z terenu Województwa Mazowieckiego.

Podnoszenie świadomości ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami jest jednym z zadań zapisanych w „Wojewódzkim Planie Gospodarki Odpadami dla Mazowsza na lata 2007-2011 z uwzględnieniem lat 2012-2015”. Celem akcji jest uświadamianie dzieciom i młodzieży, że każdy człowiek swoim zachowaniem wpływa na środowisko – im więcej makulatury zbierzemy i przekażemy do powtórnego przetwarzania, tym więcej drzew zostanie dla następnych pokoleń.
Konkurs łączy w sobie kilka aspektów: poszanowanie zasobów natury, zainteresowanie odzyskiwaniem surowców wtórnych oraz aspekt społeczny. W zbieranie makulatury angażują się nauczyciele, uczniowie oraz ich rodziny.

Od 2005 roku, w trakcie trwania siedmiu edycji, w Konkursie uczestniczyło 353 654 uczniów, którzy zebrali łącznie 8 357 337,17 kg makulatury. Liczby te obrazują, wielkie zaangażowanie uczestników Konkursu.

Z A P R A S Z A M Y  wszystkie przedszkola i szkoły z terenu Województwa Mazowieckiego do udziału w VIII edycji Konkursu – Zbiórka makulatury.

Czas trwania Konkursu – od 1 grudnia 2011 r. do 31 marca 2012 r.
Raporty z przebiegu zbiórki oraz potwierdzenia ilości przekazanej makulatury należy przesłać do 30 kwietnia 2012 r. na adres:

Urząd MarszałkowskiWojewództwa Mazowieckiego w Warszawie

Departament Środowiska,
ul. ks. J. Kłopotowskiego 5,
03-718 Warszawa
Podsumowanie i zakończenie Konkursu odbędzie się do końca czerwca 2012 r.

źródło:www.mazovia.pl

 


Silk Road Poland