Rozpoczęła się European Defence Conference 2011

20 października 2011 w Warszawie rozpoczęła się dwudniowa European Defence Conference 2011. Konferencję otworzył Zbigniew Włosowicz Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej.

W panelu Technology forecast: trends and focus udział wziął przedstawiciel Grupy Bumar  z PIT SA Pan dr Zenon Szczepaniak. Paneliści usiłowali nakreślić wizję rozwoju i zastosowania przyszłych technologii na najbliższe 5-10 lat oraz podjąć próbę wskazania tych, które będą przestaną się liczyć w najbliższej przyszłości. 

Dziś uczestnicy  EDC zajmą się tematem funkcjonowania European Defence Agency oraz współpracy w zakresie bezpieczeństwa i obronności w warunkach funkcjonowania Traktatu Lizbońskiego oraz wpływem kryzysu gospodarczego na rynek obronny w Europie.

Bumar sp. z o.o. jest partnerem European Defence Conference 2011


źródło: www.bumar.com


Silk Road Poland