Rozmowa z Tomaszem Sypułą – Prezesem Mazowieckiego Regionalnego Funduszu Pożyczkowego

Panie Prezesie. Stoi Pan na czele Mazowieckiego Regionalnego Funduszu Pożyczkowego. Proszę przybliżyć cele działania MRFP przedsiębiorcom skupionym wokół WIG.

Mazowiecki Regionalny Fundusz Pożyczkowy Sp. z o.o. został powołany w celu wspierania mazowieckiej przedsiębiorczości. Głównym naszym celem jest zapewnienie dostępu do finansowania , przede wszystkim  mikroprzedsiębiorcom, starterom i firmom znajdującym się w fazie rozwoju. Przedsiębiorcy zgłaszający się do Funduszu najczęściej nie posiadają historii kredytowej oraz  wystarczających zabezpieczeń. W związku z tym  mają utrudniony dostęp do kredytów komercyjnych oferowanych przez banki. Nasz Fundusz Pożyczkowy wypełnia lukę na rynku usług finansowych .Poprzez wsparcie przedsiębiorców realizujemy nasz główny cel, jakim jest stymulowanie rozwoju gospodarczego, powstawanie nowych miejsc pracy a przez to spadek stopy bezrobocia

Korzyści dla przedsiębiorców jakie niesie ze sobą Fundusz jest wiele,  to przede wszystkim dostępność do niedrogich źródeł finansowania, uproszczona procedura, możliwość uzyskania pożyczki przy krótkim okresie prowadzenia działalności oraz elastyczne formy zabezpieczenia spłaty pożyczki.


Jakie są rodzaje pożyczek i do kogo adresowane ?

Z naszej oferty pożyczkowej mogą skorzystać mikro , mali i średni przedsiębiorcy , którzy mają siedzibę lub prowadzą działalność zarejestrowaną na terenie województwa mazowieckiego. Wniosek mogą również złożyć osoby, które dopiero planują założyć własną działalność, osoby bezrobotne, absolwenci, którzy zarejestrują działalność przez podpisaniem  umowy o pożyczkę. Nasz oferta zawiera kilka rodzajów pożyczek dopasowanych do potrzeb przedsiębiorców w  taki sposób , że praktycznie każdy z nich o ile spełnia wcześniej wymienione warunki może znaleźć dla siebie korzystna pożyczkę bez względu na  okres prowadzonej działalności , branżę czy szczegółowy cel wykorzystania pożyczki o ile jest ona przeznaczona na rozwój firmy.

 

Jaka jest maksymalna kwota pożyczki i jakie są zasady jej spłaty ?

Oferta pożyczkowa jest szeroka, od 10 000 zł do nawet 500 000 zł.
Z tym,  że przedsiębiorstwa działające do 12 miesięcy mogą dostać pożyczkę maksymalnie do 120 000zł. Spłata pożyczki może być rozłożona nawet do 60 miesięcy. Na początku, przez pierwsze 6 miesięcy można ubiegać się o karencję w spłacie rat kapitałowych i spłaca się wówczas  same odsetki.

Mamy w swej ofercie również pożyczkę która jest skierowana do grupy mazowieckich rzemieślników, zrzeszonych w Cechach , Izbach i Spółdzielniach. Kwota pożyczki o 5 000 do 50 000 zł. , okres spłaty aż do 48 miesięcy.

Wszystkie nasze pożyczki jako zabezpieczenie mogą mieć poręczenie udzielone  przez Mazowiecki Regionalny Fundusz Poręczeń Kredytowych, nawet do 70 %  wartości pożyczki, co stanowi dodatkowe ułatwienie dla pożyczkobiorców.

Panie Prezesie jak dużym zainteresowaniem  cieszy się oferta Mazowieckiego Regionalnego Funduszu Pożyczkowego wśród mazowieckich przedsiębiorców.
W obliczu kończących  się dotacji i dość dużych trudności w uzyskaniu kredytu w banku szczególnie przez nowopowstałą firmę, oferta Funduszu wpisuje się w aktualne potrzeby przedsiębiorców.
Trzeba jednak pamiętać, że jak wskazują wszystkie badania , przedsiębiorcy nie chętnie się zadłużają i jedynie co 10 przedsiębiorca korzysta ze wsparcia finansowania dłużnego. Zdecydowana większość stara się opierać na środkach własnych lub pozyskanych wśród znajomych i rodziny. Wpływ na to ma niepewna sytuacja gospodarcza i obawa przed zadłużaniem  się.
Mimo tych obaw przedsiębiorców, Fundusz od początku swej działalności udzielił pożyczek  na kwotę ponad 35 mln zł.  tj ponad 500 przedsiębiorców uzyskało u nas dostęp do finansowania. Firmy , które skorzystały z naszej oferty utworzyły ponad 2000 nowych miejsc pracy. W ten sposób pośrednio przyczyniamy się swoją działalnością do promocji samo zatrudnienia i spadku bezrobocie. Warto też jest dodać, że ściśle współpracujemy z Powiatowymi Urzędami Pracy i Wojewódzkim Urzędem Pracy

Proszę jeszcze na koniec powiedzieć skąd pochodzi kapitał na udzielanie tak korzystnych pożyczek?
Poza środkami własnymi, znaczna część kapitału pochodzi z dotacji unijnych. W poprzednich latach był to głównie Sektorowy Program Operacyjny  Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw. Obecnie jesteśmy beneficjentem Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego, w ramach działania 1.4 Wzmocnienie Instytucji Otoczenia Biznesu otrzymaliśmy dotację z przeznaczeniem na udzielanie pożyczek. Zapraszamy do odwiedzenia strony , która powstała specjalnie do tego projektu: www.korzystnepozyczki.pl gdzie znajduję się kalkulator pożyczki oraz wniosek o pożyczkę on-line.
Proszę jeszcze przedstawić projekt Punktów Konsultacyjnych KSU na Mazowszu.

 

Mazowiecki Regionalny Fundusz Pożyczkowy został zarejestrowany w Krajowym Systemie Usług i ściśle współpracuje ze wszystkimi Punktami Konsultacyjnymi na Mazowszu.
W każdym punkcie można uzyskać informacje o naszej ofercie oraz nasze materiały informacyjne.
Szczególnie trzeba kłaść duży nacisk na informowaniu przedsiębiorców o dostępnej, specjalnie dla nich stworzonej ofercie.

Dziękuję za rozmowę. Piotr Żołądkowski


Silk Road Poland