Rozmowa z Przemysławem Piętą Prezesem Zarządu AMBER ENERGIA

Panie Prezesie. Jak Amber Energia radzi sobie na tak dużym, ale zdominowanym przez kilku silnych graczy rynku?


Rynek energetyczny w Polsce jest rzeczywiście silnie zdominowany przez kilka dużych firm dostarczających energię elektryczną. Dzięki procesowi deregulacji rynku, który zakończył się w 2007 roku został on otwarty dla odbiorców innych niż gospodarstwa domowe, co dało przedsiębiorcom swobodę zmiany sprzedawcy energii elektrycznej. Amber Energia jest firmą wychodzą naprzeciw oczekiwaniom konsumentów, którzy poszukują nie tylko źródeł oszczędności, ale i jak najwyższej jakości obsługi Klienta. Charakteryzuje nas innowacyjność i elastyczność, działamy też bardziej dynamicznie niż tradycyjni gracze rynku energetycznego. Dzięki temu w niespełna rok udało nam się zdobyć ponad 20% nowego rynku TPA (Third Party Access– zasada dostępu strony trzeciej do sieci). Atrakcyjność naszych produktów potwierdza stale rosnąca liczba Klientów, która aktualnie wynosi niemal 4 tysiące – są to małe i średnie firmy w całej Polsce.


Jaka jest oferta Amber Energia i czym różni się od ofert konkurencyjnych?

 
Staramy się być zawsze o krok przed konkurencją, dlatego stale doskonalimy jakość naszych usług oraz ofertę, a obecnie pracujemy nad nowym produktem, który – jak mamy nadzieję – zaskoczy rynek. Specjalizujemy się w obsłudze małych i średnich przedsiębiorstw. Specjalnie dla nich wprowadziliśmy trzy taryfy energii elektrycznej.  Amber Stała Cena to gwarancja niezmiennej ceny energii nawet do 2014 roku, w dodatku niższa o 30-50 zł/MWh niż u lokalnego sprzedawcy energii. To doskonałe rozwiązanie dla firm, które pragną zabezpieczyć się przed ciągłymi podwyżkami cen energii. Z kolei Amber Zawsze Taniej to oferta dla firm ceniących sobie elastyczność i zamierzających oszczędzać  bez względu na wahania cen na rynku energii elektrycznej. W ramach tej oferty cena energii jest zawsze niższa niż u dotychczasowego sprzedawcy energii o około 7%. Kolejna oferta adresowana jest do firm, które dbają o ochronę środowiska, ale jednocześnie zależy im na zredukowaniu kosztów energii elektrycznej w firmie. W Amber Zielona Energia + energia pochodzi ze źródeł odnawialnych, z Parku Wiatrowego Suwałki, a jej cena jest niższa średnio o 5% niż u lokalnego sprzedawcy. Dodatkowo na każdą firmę wybierającą ten rodzaj oferty czeka ekologiczna niespodzianka – za każdą zużytą 1 megawatogodzinę energii Amber Energia sadzi w imieniu Klienta 1 drzewo.

Jednym z naszych priorytetów jest utrzymywanie najwyższych standardów obsługi Klienta, co wyróżnia nas na tle konkurencji. Gwarantujemy wsparcie wysoko wykwalifikowanych doradców oraz indywidualne podejście do Klienta. Każda firma może liczyć u nas na wsparcie indywidualnego, przypisanego na stałe opiekuna, obsługę zaangażowanego i profesjonalnego telefonicznego centrum obsługi Klienta, a także na minimum formalności.

Jakie korzyści wynikają dla Przedsiębiorców ze współpracy z Amber Energia?

Współpraca z nami oparta o niezmienne i niższe niż u konkurencji ceny energii elektrycznej to dla Klientów gwarancja poczucia bezpieczeństwa i stabilności. Z drugiej strony to także elastyczność
i szybkość reagowania, właściwa dla mniejszych, bardziej nowoczesnych firm, a rzadziej spotykana u większych graczy rynku energetycznego. Podsumowując, korzyści płynące ze współpracy z Amber Energia to nie tylko atrakcyjna oferta, ale także wysoka jakość obsługi.

Jak ocenia Pan polską energetykę w szczególności wykorzystywanie OZE?

Branża energetyczna w Polsce rozwija się bardzo intensywnie. Do prawdziwej rewolucji na tym rynku doszło w 2007 roku, kiedy to Urząd Regulacji Energetyki finalnie uwolnił ceny energii dla podmiotów nie będących gospodarstwami domowymi. Od tamtej pory na rynku pojawili się gracze TPA, którzy zmienili dotychczasowe oblicze energetyki, przynosząc Klientom biznesowym możliwość znaczących oszczędności. W najbliższych latach prawdopodobne jest uwolnienie cen energii dla gospodarstw domowych, co może wywołać podobne ożywienie na rynku.

Wszelkie dostępne prognozy przewidują wzrost cen energii elektrycznej w perspektywie najbliższych 5 lat. Podwyżki te spowodowane będą kilkoma różnymi czynnikami, m.in. regulacją Unii Europejskiej w zakresie wykorzystania źródeł odnawialnych, które są droższe w eksploatacji niż źródła konwencjonalne. Dodatkowo do końca bieżącego roku ceny węgla w Polsce mają wzrosnąć o ok. 30%, co także znajdzie odbicie w cenie energii, która w 90% pochodzi właśnie z węgla. Specyfika rynku energetyki oraz liczne zobowiązania na nim spoczywające, wymuszają na firmach energetycznych konieczność finansowania licznych, często olbrzymich inwestycji. Szacuje się, że do 2020 roku energetyka wyda około 200 mld zł na nowe inwestycje w moce wytwórcze.

Jeśli chodzi o odnawialne źródła  energii (OZE) to ta gałąź energetyki rozwija się najbardziej dynamicznie. Konieczność ochrony środowiska, rosnące ceny paliw oraz kwestie dotyczące bezpieczeństwa dostaw energii powodują, że dla OZE nie ma już w zasadzie żadnej alternatywy. Tym bardziej alarmujące są zmiany, jakie przynieść ma ustawa o odnawialnych źródłach energii, rozpatrywana przez polski rząd. Może poważnie zaszkodzić, a nawet doprowadzić do serii bankructw w sektorze energetycznym, szczególnie tym skupionym na tzw. „zielonej energii”, co z kolei skutkować może rezygnacją ze znaczących inwestycji, do realizacji których Polska zobowiązała się wobec UE do 2020 roku.

W kwestii samego projektu ustawy optowalibyśmy za pewnymi zmianami. Doprecyzowania według nas wymagają zasady proponowanego wsparcia, a uściślenia przepisy dotyczące współczynnika korygującego, który powinien przysługiwać na 15 lat, a nie w okresach 5-letnich. Wysokość współczynników także nie odpowiada faktycznym kosztom inwestycyjnym, dlatego powinna być zweryfikowana.
Kluczowe i konieczne wydaje się przywrócenie zasady o obowiązku zakupu zielonej energii po gwarantowanej cenie. Ustawa powinna znieść obowiązek koncesjonowania odnawialnych źródeł energii i dać większe gwarancje na przyłączenie do sieci energetycznych. Dodatkowo ustawa powinna nadać urządzeniom OZE charakter urządzeń służących ochronie środowiska, co mogłoby następnie ułatwić kwalifikowanie ich jako inwestycji pożytku publicznego.

Na stronie internetowej Amber Energia widnieje informacja, że realizujecie Państwo projekt z zakresu CSR. Co w tym zakresie udało się Państwu zrealizować?

Kondycja i los środowiska naturalnego nie są nam obojętne. Dlatego też w naszej ofercie znajduje się energia pochodząca ze źródeł odnawialnych. W taryfie Amber Zielona Energia + energia pochodzi bowiem z Parku Wiatrowego Suwałki. W imieniu Klientów, którzy zdecydowali się na tę ofertę, z myślą o środowisku naturalnym, sadzimy drzewa, tam gdzie jest to najbardziej potrzebne.

Amber Energia zatrudnia już ponad 100 osób. W jaki sposób szukacie pracowników, kto jest dla Was najlepszym kandydatem?
Nie mamy jednego, uniwersalnego profilu kandydata. Idealny pracownik to według nas osoba otwarta, łatwo nawiązująca kontakty, systematyczna, najchętniej posiadająca doświadczenie w aktywnej sprzedaży. Wielu z naszych pracowników posiada doświadczenie w branży telekomunikacyjnej, bankowości czy ubezpieczeniach.

Jako pracodawca oferujemy ciekawe i rozwojowe stanowiska pracy, wszelkie potrzebne narzędzia do pracy z Klientem, a także atrakcyjne wynagrodzenie.

 

Dziękuję za rozmowę

Piotr Żołądkowski