Rozmowa z Bożeną Słodczyk – Prezes CD Słodczyk Sp. z o.o.

Pani Prezes. Skąd pomysł na taki rodzaj prowadzonej działalności?
Obecnie nie wyobrażam siebie w innej roli niż diagnosty laboratoryjnego. Dzięki wyuczonemu zawodowi  miałam możliwość  realizacji  swojej pasji  życiowej. Połączenie mojej wiedzy zdobytej  na studiach w Akademii  Medycznej, pracy na uczelni, w laboratorium klinicznym oraz wieloletnie doświadczenie w pracy w marketingu dużego koncernu diagnostycznego dało mi ogromną szansę na realizację swojego marzenia – organizacji Laboratorium Diagnostycznego jako przedsiębiorstwa.


Jakie należy spełniać warunki formalno-prawne aby prowadzić Laboratorium Diagnostyczne?

 
Dokumentem podstawowym regulującym zagadnienia diagnostyki laboratoryjnej jest Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o diagnostyce laboratoryjnej (Dz.U.04.144.1529) zwana dalej ustawą KIDL. Formalno-prawny nadzór nad diagnostyką laboratoryjną w Polsce sprawuje Krajowa Rada Diagnostów Laboratoryjnych (KRDL), prowadząca m.in. ewidencję laboratoriów oraz Krajowa Izba Diagnostów Laboratoryjnych (KIDL) jak również organy, które w imieniu poszczególnych Urzędów Wojewody zajmują się rejestracją zakładów opieki zdrowotnej (ZOZ i NZOZ). Konsekwencją ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. było powstanie szeregu regulacji prawnych  organów zależnych w tym Rozporządzeń Ministerstwa Zdrowia jak również uchwał KRDL.
Strona internetowa  www.kidl.org.pl

Czy oprócz badań profilaktycznych istnieje jakaś specjalna oferta dla Klientów? Wykonujecie Państwo jakieś specjalne badania?
Co rozumiemy przez badania profilaktyczne?. Jeżeli są to badania wstępne, okresowe lub kontrolne to jest to tylko niewielki obszar działalności np. pomiar stężenia glukozy, badanie ogólne moczu czy prewencyjnie badanie stężenia PSA u mężczyzn.
Profil naszego laboratorium obejmuje szeroką paletę badań podstawowych i specjalistycznych,  czego niewątpliwie oczekuje od nas lekarz i pacjent. Wykonujemy duży zakres kompleksowych oznaczeń w: hematologii, koagulologii, chemii klinicznej, immunochemii, analityki ogólnej, alergologii, diagnostyki chorób zakaźnych i pasożytniczych, histopatologii i cytologii. Części badań wysokospecjalistycznych  nie przeprowadzamy bezpośrednio w laboratorium ze względu na kwestie ekonomiczne lub proceduralne, ale współpracujemy ze sprawdzonymi podwykonawcami.
Szczegółowy wykaz usług znajduje się na  stronie internetowej www.laboratoriumdiagnostyczne.waw.pl


Do kogo adresowana jest oferta Pani Laboratorium Diagnostycznego?

Oferta skierowana jest do każdego pacjenta, również  tego pacjenta „z ulicy” bez skierowania od lekarza. Jednak większość naszych klientów to ośrodki lecznictwa otwartego (przychodnie) i zamkniętego (szpitale) publiczne i niepubliczne placówki służby zdrowia. W zakresie histopatologii odbiorcami są nie tylko ośrodki medycyny konwencjonalnej, ale np. medycyny estetycznej. Na życzenie zapewniamy kontrahentom transport samochodowy materiału do badania, kody kresowe oraz materiały zużywalne np. probówki. Pracujemy w zintegrowanym systemie informatycznym z możliwością rejestrowania pacjentów bezpośrednio w punkcie pobrań jednostki zlecającej i  przekazywania wyników drogą internetową, zabezpieczonych odpowiednim kluczem. Mamy wielu odbiorców z którymi współpracujemy od kilku lat, co może świadczyć o rzetelności i wiarygodności naszych usług. Służymy pacjentom pomocą udzielając wyjaśnień  z dziedziny diagnostyki laboratoryjnej i jej możliwości badawczej, podkreślając zdecydowaną rolę lekarza klinicysty. Pacjent niejednokrotnie jest zagubiony w gąszczu informacji zamieszczonych w internecie. A naszą rolą też jest przygotowanie pacjenta do badania i dalszej diagnostyki laboratoryjnej zgodnie z prawidłowo przyjętymi procedurami , co zdecydowanie ułatwia każdej ze stron –  lekarzowi i pacjentowi  podjęcie celowanej terapii.

Jak  kształtuje się rynek diagnostyczny w Warszawie?


Rynek diagnostyczny jest coraz bardziej scentralizowany. Dominują duże sieciowe laboratoria, z którymi ciężko jest konkurować ze względów cenowych. Mniejsza skala przedsięwzięcia pozwala nam na utrzymanie bliższego kontaktu bezpośrednio z pacjentem lub lekarzem prowadzącym. Należy tu podkreślić, że w żaden sposób nie odbiegamy jakością usług od tych dużych jednostek sieciowych. Nawet w wielu przypadkach przewyższamy jakością ze względu na współpracę z renomowanymi dostawcami sprzętu i odczynników, którzy gwarantują najwyższy poziom jakości  a nie koniecznie po najniższej cenie. W związku z rosnącymi wymaganiami i zasadami konkurencji  w 2009 roku kierownictwo Laboratorium  CD SŁODCZYK podjęło decyzję o rozpoczęciu  wdrażania Systemu Zarządzania  Jakością. W 2010 roku uzyskano certyfikat CSQ i certyfikat IQNet międzynarodowej sieci jednostek certyfikujących zgodny z normą ISO 9001:2008 „Świadczenie usług w zakresie laboratoryjnej diagnostyki medycznej i patomorfologicznej”. Wnikliwa obserwacja trendów zmian pozwala na wyciagnięcie wniosków o sytuacji firmy w przyszłości i w porę pozwala reagować na zmiany, jednak zgodnie z zasadami dobrej praktyki  laboratoryjnej  i zawodu zaufania publicznego.

Życzenia na 2012 rok?
Wiele pomyślności i spełnienia marzeń w Nowym 2012 Roku

Dziękuję za rozmowę i życzę sukcesów.
Piotr Żołądkowski


Silk Road Poland