Rozmowa z Barbarą Kamińską – Szuba Członkiem Zarządu POLSKO-AUSTRIACKIEJ INICJATYWY WSPÓŁPRACY GOSPODARCZEJ

Pani Prezes, proszę przybliżyć cele Polsko-Austriackiej Inicjatywy Współpracy Gospodarczej.

Celem organizacji PAIWG jest inicjowanie oraz wspieranie rozwoju stosunków gospodarczych i handlowych pomiędzy polskimi i austriackimi podmiotami gospodarczymi. PAIWG jest platformą sprzyjającą budowaniu długotrwałych relacji biznesowych, umożliwiającą wymianę doświadczeń w zakresie międzynarodowej ekspansji oraz oferującą fachowe wsparcie doradcze. Promujemy firmy zrzeszone w organizacji oraz aktywnie uczestniczymy w ich międzynarodowej ekspansji, pomagając im w optymalnym wykorzystaniu potencjału rynkowego. Organizacja dysponuje niezbędnym doświadczeniem oraz bazą kontaktów w Austrii i w Polsce.
Ważnym celem organizacji skupiającej firmy z obydwu krajów jest powołanie w przyszłości Polsko-Austriackiej Izby Współpracy Gospodarczej, która będzie reprezentować interesy firm będących jej członkami. Bilateralna Izba Gospodarcza, na którą zapotrzebowanie zgłaszały wielokrotnie zarówno polskie, jak i austriackie przedsiębiorstwa, jeszcze bardziej umocni wzajemne kontakty handlowe oraz przyczyni się do zintensyfikowania polsko-austriackiej wymiany gospodarczej.


Z perspektywy Wiednia, jak ocenia Pani zainteresowanie polskich przedsiębiorców rynkiem Austrii?

Austria jest krajem atrakcyjnym dla zagranicznych inwestorów. Wiedeń, jako pomost pomiędzy zachodnią, a wschodnią Europą oferuje działającym na arenie międzynarodowej firmom optymalną lokalizację. Około 150 koncernów, takich jak Beiersdorf, Henkel, Motorola, JVC czy Nokia wybrało Wiedeń jako siedzibę dla swoich regionalnych centrali. Także liczne międzynarodowe organizacje takie jak ONZ czy OPEC posiadają w Wiedniu swoje centrale. Również polscy inwestorzy, tacy jak Ciech S.A., Comarch czy Węglokoks S.A. są obecni w Austrii. Wiele polskich firm wybrało w Austrii model dystrybucyjny np. firma Fakro, a inne dostarczają swoje produkty bez udziału dystrybutorów, bezpośrednio swoim klientom (Solaris Bus & Coach). Wiele polskich firm kontaktuje się z nami. Są to firmy mające potencjał i doświadczenie w eksporcie, zainteresowane wejściem na rynek austriacki ze swoimi produktami lub usługami. Częstotliwość tych zapytań utwierdza nas w przekonaniu, że polskie firmy postrzegają Austrię jako atrakcyjny rynek eksportowy.

Jak duże jest z kolei zainteresowanie przedsiębiorców austriackich Polską?

Po transformacji ustrojowej, jaka dokonała się 20 lat temu w Europie Wschodniej austriackie firmy szybko ruszyły z ekspansją na rynki sąsiadów. Powstało wiele przedstawicielstw austriackich firm w Czechach, Słowacji oraz na Węgrzech. Koniec lat 90-tych i początek ubiegłej dekady cechuje szersza ekspansja austriackich firm na polski rynek. Przyśpieszyła ona po wejściu Polski do UE. Dziś mamy w Polsce ponad 700 firm z austriackim kapitałem. Firmy te pochodzą praktycznie ze wszystkich branż. Austriackie towary są dla polskich odbiorców synonimem wysokiej jakości. Wśród najbardziej znanych austriackich firm, które są obecne na polskich rynku należy wymienić Strabag, Porr, Alpine, Baumit, Leier i Wienerberger z branży budowlanej, Raiffeisen Bank (ostatnie przejęcie Polbanku) i Erste Bank z branży finansowej, Red Bull i Backaldrin z branży spożywczej, czy Mondi oraz Mayr-Melnhof w branży papierowej i opakowań. Tylko zarządzana z Wiednia Grupa Mondi zainwestowała w ostatnim czasie w swoją fabrykę w Świeciu ponad 300 milionów Euro. Jest to, wydaje mi się, wystarczającym podsumowaniem zainteresowania austriackich firm polskim rynkiem.

Jakie branże cieszą się największym zainteresowaniem?

Według danych statystycznych Polska wciąż najwięcej eksportuje do Austrii surowców takich jak węgiel kamienny, miedź, czy koks. Bardzo intensywnie zwiększa się eksport polskich mebli i artykułów wyposażenia wnętrz. Polskie produkty spożywcze cieszą się także coraz większym zainteresowaniem austriackich konsumentów. Austriacy eksportują do Polski przede wszystkim maszyny i inne dobra inwestycyjne, papier oraz produkty farmaceutyczne.

Jakie korzyści posiadają przedsiębiorcy z tytułu przystąpienia do PAIWG?


Członkowie stowarzyszenia PAIWG korzystają z możliwość współpracy z kompetentnymi doradcami posiadającymi szerokie kontakty zarówno w Austrii jak i w Polsce. W ramach naszej współpracy z Warszawską Izbą Gospodarczą, jej członkowie, którzy zdecydują się przystąpić do PAIWG, mogą dodatkowo liczyć na cztery godziny bezpłatnego doradztwa naszych konsultantów. Dane firm członkowskich wraz z opisem ich produktów lub usług publikowane są na portalu PAIWG oraz polecane potencjalnym partnerom. Członkostwo w naszym stowarzyszeniu jest wyraźnym sygnałem dla partnerów handlowych, iż dana firma postrzega austriacki rynek jako interesujący i jest otwarta na współpracę na tym rynku.

Jakie są Pani życzenia dla przedsiębiorców na 2012 r.?

Wszystkim przedsiębiorcom, szczególnie członkom Warszawskiej Izby Gospodarczej, życzę wielu nowych i perspektywicznych klientów. Ponadto życzę odwagi i sukcesów w realizowanych projektach internacjonalizacji. Cieszę się, że mamy w Polsce coraz więcej firm, które tak dobrze radzą sobie w ekspansji na zagranicznych rynkach. Jeśli rynek austriacki jest dla Państwa interesujący chętnie pomożemy Państwu w znalezieniu odpowiednich partnerów na tym rynku.

Serdecznie pozdrawiam,
Mit freundlichen Grüßen

mgr Barbara Kamińska-Szuba
Członek Zarządu

Dziękuję za rozmowę
Piotr Żołądkowski