Rekomendacje z II Kongresu Innowacyjnej Gospodarki trafiły do rąk Prezydenta RP

17 listopada br. Andrzej Arendarski, Prezes Krajowej Izby Gospodarczej wziął udział w spotkaniu Prezydenta RP, Bronisława Komorowskiego z reprezentantami Rady Programowej oraz Komitetu Organizacyjnego II Kongresu Innowacyjnej Gospodarki. W trakcie spotkania, na ręce Prezydenta złożony został dokument, zawierający rekomendacje w obszarze innowacyjnej gospodarki, przygotowane po II Kongresie Innowacyjnej Gospodarki, który odbył się w czerwcu br. w Centrum Nauki Kopernik w Warszawie. W spotkaniu uczestniczyli również prof. Łukasz Turski – Przewodniczący Rady Programowej CN Kopernik, Maciej Witucki – Prezes Grupy TP oraz Paweł Samecki – Dyrektor Departamentu Zagranicznego NBP.

„Wzrost innowacyjności to jedno z podstawowych wyzwań, które w perspektywie najbliższych lat determinować będzie tempo  rozwoju społeczno-gospodarczego Polski. Trzeba powiedzieć wyraźnie: wzrost poziomu innowacyjności polskiej gospodarki jest nie tylko warunkiem koniecznym tego, aby Polska goniła gospodarki bardziej rozwinięte. Jest niezbędny również do tego, aby Polska choćby utrzymała swoją obecną pozycję. Bez podjęcia natychmiastowych działań, zmierzających do pobudzenia innowacyjności, polska gospodarka będzie tracić na znaczeniu w skali regionalnej, europejskiej i globalnej” – czytamy w rekomendacjach po II Kongresie Innowacyjnej Gospodarki. Prezydent RP, Bronisław Komorowski był Patronem i Honorowym Gościem II Kongresu Innowacyjnej Gospodarki.

www.kig.pl

 


Silk Road Poland