Rating międzynarodowy m.st. Warszawy

W dniu 20 grudnia międzynarodowa agencja ratingowa Moody’s Investors Service potwierdziła rating wiarygodności kredytowej m. st. Warszawy na poziomie A2 z perspektywą stabilną.
Jest to najwyższa możliwa zagraniczna ocena wiarygodności kredytowej jednostki samorządu terytorialnego w Polsce, równa ocenie ratingowej kraju.

Kluczowe przesłanki dla nadania przez agencję Moody’s ratingu obejmują:

* ulegające poprawie wskaźniki działalności bieżącej,
* solidną płynność finansową,
* oczekiwany spadek umiarkowanego poziomu zobowiązań,
* pozytywne wskaźniki ekonomiczno – społeczne.

Ocena ratingowa uwzględnia ponadto, silne i zróżnicowane otoczenie gospodarcze Warszawy, zbilansowany budżet w ciągu następnych lat, przy realizacji ambitnego programu inwestycji w infrastrukturę.

źródło: www.um.warszawa.pl

 


Silk Road Poland