Raport Banku Światowego: Polska na 40 miejscu na świecie jeżeli chodzi o łatwość zakładania biznesu

Kobiety w biznesie
Kobiety w biznesie
Fot. Pexels

Według raportu “Doing Business 2020” opublikowanego przez Bank Światowy, Hiszpania zajmuje 30 pozycję na świecie jeżeli chodzi o łatwość zakładania i prowadzenia biznesu. Liderami por tym względem są Nowa Zelandia, Singapur i Hong Kong. Polska zajęła 40 miejsce.

Raport “Doing Biznes 2020” obejmuje analizę 190 krajów pod względem dwunastu wskaźników opisanych poniżej. Maksymalna liczba punktów, jaką może uzyskać kraj w danej kategorii wynosi 100 pkt. (najlepsza pozycja). Pozycja w rankingu jest średnią punktów otrzymanych ze wszystkich wskaźników.

Wskaźnik Zakres pomiaru
Rozpoczęcie działalności
gospodarczej
Procedury, czas, koszt, minimalny kapitał dla spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.
Uzyskanie pozwoleń budowlanych Procedury, czas i koszt dopełnienia wszelkich formalności związanych z budową magazynu oraz kontrolą jakości i bezpieczeństwa, mechanizmy systemu pozwoleń na budowę.
Dostęp do sieci elektrycznej Procedury, czas i koszt podłączenia do sieci elektrycznej; niezawodność dostaw energii elektrycznej oraz przejrzystość taryf.
Rejestracja nieruchomości Procedury, czas i koszt przeniesienia własności oraz jakość systemu zarządzania gruntami dla mężczyzn i kobiet.
Dostęp do kredytu Przepisy dotyczące zabezpieczeń i systemy informacji kredytowej.
Ochrona inwestorów mniejszościowych Prawa inwestorów mniejszościowych w transakcjach z podmiotami powiązanymi oraz w ładzie korporacyjnym.
Podatki Płatności, czas i łączna stawka podatków i składek dla firmy w celu spełnienia wszystkich przepisów podatkowych.
Handel międzynarodowy Czas i koszt eksportu i importu produktów.
Egzekwowanie umów Czas i koszt rozwiązania sporu handlowego oraz jakość procesów sądowych w tym zakresie.
Postępowanie upadłościowe Czas, koszt, wynik i stopa odzysku w przypadku niewypłacalności handlowej firmy oraz przepisy prawa upadłościowego.
Zatrudnianie pracowników Elastyczność prawa pracy
Przetargi publiczne Procedury i czas potrzebny do wzięcia udziału i rozstrzygnięcia przetargu o zamówienie publiczne;
przepisy prawa zamówień publicznych.

W badanym okresie od 2 maja 2018 r. do 1 maja 2019 r. Hiszpania poprawiła swoją ogólną pozycję w rankingu w porównaniu do roku poprzedniego otrzymując 77,9 pkt, co jest najlepszym wynikiem od 2008 r. Wpływ na tak dobry wynik miała poprawa następujących wskaźników: aspekty związane z rozpoczęciem działalności gospodarczej (97 pkt.), opłaty i podatki (35 pkt.), dostęp do elektryczności (55 pkt.), rejestracja własności (59 pkt.), dostęp do kredytów (80 pkt.), przetargi publiczne (26 pkt.) i otrzymanie pozwoleń na budowę (79 pkt.).

Jednakże, pogorszeniu uległ wskaźnik rozwiązywanie sporów (18 pkt.) i ochrona inwestorów (28 pkt.). Wskaźnik handlu zagranicznego pozostał na tej samej co w roku 2019.

Jak widzimy, rząd hiszpański ma jeszcze dużo do zrobienia, aby poprawić pozycję konkurencyjną Hiszpanii na arenie międzynarodowej, pomimo iż 30 pozycja na 190 krajów jest bardzo dobra.

Źródło: Izba Katalońsko-Polska Wspierania Małych i Średnich Przedsiębiorstw 


Silk Road Poland

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *