Programy unijne szansą dla Mazowsza

O kondycji finansowej województwa, dyskutowali 25 stycznia br. w Mościbrodach (pow. siedlecki), samorządowcy z regionu siedlecko-ostrołęckiego. W rozmowach Samorząd Województwa Mazowieckiego reprezentowali marszałek Adam Struzik i członek zarządu Janina Ewa Orzełowska.

Głównym tematami dyskusji były formy pozyskiwania i efektywnego wykorzystania środków unijnych. Skupiono się przede wszystkim na możliwościach inwestycyjnych związanych z aplikowaniem o fundusze w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego oraz Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013.
Jak podkreślił marszałek Adam Struzik, zadaniem Samorządu Województwa Mazowieckiego jest zapewnienie zrównoważonego rozwoju całemu Mazowszu. Niewątpliwą szansą dla regionu są środki unijne. Zewnętrzne fundusze wspierają lokalne samorządy i pozwalają realizować wiele strategicznych inwestycji. Są one o tyle cenniejsze, że budżet Mazowsza, kolejny już rok obciążony jest wysokim „janosikowym”, które blokuje wiele istotnych dla regionu przedsięwzięć – podsumował marszałek.

Niewątpliwym sukcesem mazowieckich gmin jest skuteczne aplikowanie o środki w ramach PROW 2007-2013 – dodała członek zarządu Janina Ewa Orzełowska. Dzięki zaradności i odpowiedzialności lokalnych samorządów udało się zrealizować szereg inwestycji z zakresu infrastruktury, ochrony środowiska, edukacji czy rozwoju bazy sportowej.

W spotkaniu wzięli także udział m.in.: Skarbnik Województwa Mazowieckiego Marek Miesztalski, dyrektor Delegatury Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Siedlcach Dariusz Napiórkowski oraz przedstawiciele Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych – zastępca dyrektora ds. PO KL Elżbieta Szymanik i zastępca dyrektora ds. RPO WM Grzegorz Świętorecki.

źródło: www.mazovia.pl