Prezydent podpisał ustawę, która ma zapobiec skokowym podwyżkom cen gazu w 2022 r.

neon z napisem "Gas"
neon z napisem "Gas"
Fot. Usnplash

Podpisana przez prezydenta Andrzeja Dudę nowela Prawa energetycznego ma na celu zapobieżenie skokowym podwyżkom cen gazu w 2022 r.

Jak poinformowało Biuro Prasowe Kancelarii Prezydenta RP, prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę z 2 grudnia 2021 r. o zmianie ustawy Prawo energetyczne.

„Celem ustawy jest zminimalizowanie podwyżek cen paliwa gazowego dla gospodarstw domowych, będących następstwem dynamicznego wzrostu cen paliw gazowych na rynku europejskim, przy jednoczesnym zapewnieniu przedsiębiorstwom energetycznym możliwości odzyskania kosztów związanych z dostawami paliwa gazowego” — poinformowało w komunikacie Biuro Prasowe KPRP.

Jak podało KPRP, ustawa umożliwia przedsiębiorstwom energetycznym skorzystanie ze szczególnej, tymczasowej i fakultatywnej regulacji w zakresie zatwierdzania taryfy skalkulowanej na podstawie części kosztów uzasadnionych paliwa gazowego, planowanych do poniesienia na okres obowiązywania taryfy.

W uzasadnieniu do projektu ustawy wskazano, że przyjęty w ustawie mechanizm gwarantuje przedsiębiorstwom energetycznym możliwość następczego odzyskania faktycznie poniesionych kosztów, których prognozowanie w sytuacji dynamicznego wzrostu cen, obarczone jest dużym ryzykiem. Możliwość doliczania takich kosztów do cen dla odbiorców w gospodarstwach domowych w dłuższym okresie tj. 36 miesięcy od dnia 1 stycznia 2023 r. zapobiegnie ryzyku skumulowanej i jednorazowej podwyżki na rok 2022.


BBA Transport System

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *