Poznaj budownictwo zrównoważone

Chcesz poznać zasady budownictwa zrównoważonego? Zapraszamy na warsztaty międzynarodowego projektu „Open House” pt. „Współpraca na rzecz zrównoważonego budownictwa”, które odbędą się w 29 listopada w hotelu Sheraton.

W czasie warsztatów zaprezentowane zostaną zasady zrównoważonego budownictwa w Polsce i, realizacji obiektów budowlanych zgodnie z tymi założeniami, a także harmonizacji wymagań i metod oceny.

Z punktu widzenia ochrony środowiska i rozwoju zrównoważonego idealnym budynkiem byłby taki budynek, który w minimalnym stopniu odpowiedzialny byłby za pogarszanie się stanu środowiska naturalnego. W tym celu należy zdefiniować wartości graniczne poszczególnych oddziaływań, także zewnętrznych, takich jak np. klimat, funkcja użytkowa, zachowanie mieszkańców. \

Miejsce spotkania: Hotel Sheraton, ul. B. Prusa, sala Londyn, godz. 9.00-13.00

Projekt „Open House” jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach 7. Programu Ramowego. Partnerem projektu jest Urząd m.st. Warszawy.

www.um.warszawa.pl