Powstała Polsko – Cypryjska Izba Gospodarcza

Krajowa Izba Gospodarcza uprzejmie informuje o rozpoczęciu działalności przez Polsko-Cypryjską Izbę Gospodarczą,  wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego (Numer KRS: 0000391544) w dniu 15 lipca 2001 roku.

Izba powstała na bazie znacznego wzrostu zainteresowania współpracą gospodarczą między Polską a Cyprem, a także między regionami, w których leżą oba kraje. Celem Izby jest zapewnienie przedsiębiorcom przydatnych i profesjonalnych informacji, które będą realną pomocą dla ich działalności na polskim i cypryjskim rynku oraz wsparcie posiadaną wiedzą, kontaktami i doświadczeniem przedsiębiorców obu krajów w celu stworzenia nowych możliwości bilateralnej współpracy gospodarczej.

Izba planuje świadczenie szerokiego spektrum usług, m.in. organizowanie konferencji, seminariów i spotkań przedsiębiorców obu krajów w celu nawiązania ściślejszych, partnerskich kontaktów. Więcej Informacji dotyczących celów i działań Izby można uzyskać na stronie internetowej Polsko – Cypryjskiej Izby Gospodarczej pod adresem www.pcig.pl

źródło: www.kig.pl