Poszukiwane Dziewczyny Przyszłości! – 08.11.2011

Konkurs „Dziewczyny Przyszłości. Śladami Marii Skłodowskiej-Curie”

W dwóch dotychczasowych edycjach konkursu Dziewczyny Przyszłości. Śladami Marii Skłodowskiej-Curie nagrodzono 21 wybitnych młodych kobiet! Wręczono im stypendia o łącznej wartości 124 tys. złotych i sfinansowano im udział w prestiżowych międzynarodowych konferencjach naukowych.

Organizowany od 2009 roku konkurs promuje utalentowane ambitne dziewczyny, dla których nauka jest życiową pasją i które już na etapie studiów prowadzą samodzielne badania naukowe lub angażują się w projekty badawcze. Adresatkami konkursu są studentki kierunków ścisłych, przyrodniczych, technicznych i medycznych.

– Chcemy promować i wspierać ambitne młode kobiety, które realizują swoje pasje badawcze i odnoszą imponujące naukowe sukcesy, nierzadko w dziedzinach stereotypowo uważanych za męskie – mówi minister nauki prof. Barbara Kudrycka.

– Naszymi działaniami chcemy udowodnić, że młode pokolenie kobiet polskiej nauki jest nowoczesne, stylowe, w najlepszym rozumieniu europejskie – dodaje Barbara Mietkowska, redaktor naczelna ELLE.

Kapituła konkursowa przy ocenie nadsyłanych wniosków bierze pod uwagę m.in. oryginalność prac badawczych, nowatorską metodologię i możliwość zastosowania wyników badań w praktyce.

Wkrótce więcej o szczegółach trzeciej edycji konkursu.

Źródło: www.inwestycjewinnowacje.pl za www.nauka.gov.pl


Silk Road Poland