Pomnik Jana Kilińskiego

Pomnik przywódcy powstania kościuszkowskiego w Warszawie (1794 roku), uczestnika spisków przeciw Rosji, będącej jednym z 3 państw-zaborców. Jan Kiliński z zawodu był szewcem.
Podczas okupacji niemieckiej w czasie II wojny światowej, w odwet za zdjęcie niemieckich napisów z pomnika Mikołaja Kopernika, „aresztowano Kilińskiego” – rozebrano pomnik stojący wtedy na placu Krasińskich i wywieziono go. Organizacje podziemne odnalazły miejsce ukrycia – piwnice Muzeum Narodowego. Na murach Muzeum ukazał się napis „Ludu Warszawy, jam tu!, Kiliński Jan”. „Zareagował” również Mikołaj Kopernik. „W odwet za zniszczenie pomnika Kilińskiego zarządzam przedłużenie zimy o 6 tygodni – Mikołaj Kopernik, astronom” głosiły napisy na murach Warszawy. Zima 1942 roku rzeczywiście była długa i mroźna.

źródło: www.um.warszawa.pl