POLSKIE FIRMY MOGĄ PODBIĆ ŚWIAT. JAK IM W TYM POMÓC? – 21.11.2011

Małe i średnie przedsiębiorstwa mogą wykorzystać nadchodzący kryzys. W Europie i wielu innych miejscach na świecie w wyniku spowolnienia gospodarczego pojawią się niezagospodarowane nisze, które będą mogły zapełnić sprawnie zarządzane polskie firmy, umiejętnie korzystające z premii wynikającej z osłabienia się kursu złotego. Ekspansji polskich firm na rynki zagraniczne poświęcona będzie konferencja, która odbędzie się we wtorek 22 listopada w warszawskim hotelu „Marriott”, organizowana przez ACCA i PWC. Konferencja jest bezpłatna. Więcej informacji na stronie: http://www2.accaglobal.com/konferencjamsp.pdf

 

 

Konferencja „Wchodzenie małych i średnich przedsiębiorstw na rynki zagraniczne” jest kolejną z cyklu spotkań organizowanych na świecie przez międzynarodową organizację ACCA, zrzeszającą specjalistów z zakresu finansów i rachunkowości. – Z naszych obserwacji wynika, że jedną z głównych barier powstrzymujących polskie firmy przed wyjściem na zagraniczne rynki jest brak świadomości dostępnych możliwości – mówi Magdalena Hernandez, dyrektor zarządzająca ACCA. – Chcemy pobudzić wyobraźnię przedsiębiorców. Mamy nadzieję, że po konferencji wielu z nich zdecyduje się na ten krok i odniesie sukces na międzynarodowych rynkach – dodaje.

Zaproszeni prelegenci, wśród których znaleźli się przedstawiciele agencji rządowych, członkowie ACCA, przedstawiciele organizacji zawodowych i stowarzyszeń branżowych w Polsce, wspólnie przeanalizują najistotniejsze problemy ale także szanse i możliwości związane z wchodzeniem firm z sektora MŚP na rynki zagraniczne.

Specjalnie na potrzeby konferencji PwC, współorganizator imprezy, przygotował raport o korzyściach
i wyzwaniach związanych z działalnością zagraniczną. Jego wyniki przedstawi Mateusz Walewski Senior Economist PwC. Witold Orłowski, główny doradca ekonomiczny PwC, opowie o najważniejszych aspektach działalności zagranicznej a Jerzy Samborski, prezes Unicorn SME UNION Polska, o wsparciu na jakie mogą liczyć przedsiębiorcy, którzy się na nią zdecydują. Po każdej prezentacji temat będzie omawiany w panelach dyskusyjnych z udziałem najbardziej uznanych ekspertów w kraju. Szczegółowy program konferencji dostępny jest na http://www2.accaglobal.com/konferencjamsp.pdf.

ACCA (The Association of Chartered Certified Accountants) jest największą najszybciej rozwijającą się międzynarodową organizacją zawodową skupiającą specjalistów z zakresu rachunkowości i finansów. Stowarzyszenie, które ma już ponad sto lat liczy obecnie 424 tys. studentów i 147 tys. członków w 170 krajach. Kluczowym celem ACCA jest promowanie najwyższych standardów zawodowych, etycznych i zarządczych oraz wspieranie interesu publicznego. Korzystając z fachowej wiedzy  i doświadczenia swoich członków,  ACCA wspiera rządy, instytucje i organizacje zawodowe.
Organizacja współpracuje z ok. 8 tys. pracodawców, wśród których wyróżnia szczególnie tych, inwestujących w kapitał ludzki. Firmy, które wspierają rozwój zawodowy swoich pracowników otrzymują status ACCA Approved Employer, który daje wymierne korzyści członkom i studentom ACCA tam zatrudnionym, a także samym akredytowanym instytucjom.
Program konferencji można pobrać tutaj: http://www2.accaglobal.com/konferencjamsp.pdf
***
Dodatkowych informacji udziela:
Agnieszka Banaszkiewicz
Business Development Manager
ACCA Poland
Chmielna 1/3 lok.13, 00-021 Warsaw, Poland

tel: +48 (022) 692 4110
mob: +48 605 726 406
fax: +48 (022) 692 8700
www.accaglobal.com

Accountants for business – creating sustainable value www.accaglobal.com/accountants_business