Polski Ład zagwarantuje przedsiębiorcom ulgi na innowacje

Wyposażenie laboratorium
Wyposażenie laboratorium
Fot. Unsplash

Wprowadzenie Polskiego Ładu ma skutkować szerokim pakietem ulg na innowacje dla przedsiębiorców. Mają one obowiązywać od 2022 roku i dotyczyć pięciu obszarów: ulgi B+R, IP Box, ulgi na prototyp, na robotyzację przemysłową i na wsparcie innowacyjnych pracowników.

Ulga na działalność badawczo-rozwojową

Jest to działalność twórcza obejmująca badania naukowe lub prace rozwojowe, podejmowana w sposób systematyczny w celu zwiększenia zasobów wiedzy oraz wykorzystania zasobów wiedzy do tworzenia nowych zastosowań.

Ulga B+R (tj. badawczo-rozwojowa) wiąże się z możliwością odliczenia kwot od podstawy opodatkowania nawet do 150% (w przypadku Centrum Badawczo-Rozwojowego) kosztów kwalifikowanych związanych z badaniami naukowymi oraz pracami rozwojowymi. Dla nowych podatników oraz startup-ów w ramach tejże ulgi istnieje możliwość zwrotu gotówkowego, ale tylko wtedy, gdy kwota kosztów kwalifikowanych, podlegających odliczeniu, przewyższa kwotę dochodu. Zwrot gotówkowy możliwy jest również w przypadku poniesienia straty finansowej.

IP Box, czyli zachęta do większej innowacji oraz rejestrowania własności intelektualnej

Jest to ulga podatkowa, która obowiązuje od stycznia 2019 roku w naszym porządku prawnym. Wprowadzenie tej ulgi ma na celu przede wszystkim rozwój nowych technologii, poprzez wprowadzenie stawki 5% podatku dla kwalifikowanych dochodów z kwalifikowanych praw własności intelektualnej (intellectual property), które podlegają ochronie prawnej (np. patent, autorskie prawo do programu komputerowego) i zostały wytworzone, rozwinięte lub ulepszone w ramach prowadzonej działalności badawczo-rozwojowej. Przy obliczaniu dochodu z kwalifikowanych praw własności intelektualnej można uwzględnić jedynie koszty faktycznie poniesione i bezpośrednio związane z prowadzoną działalnością badawczo – rozwojową związaną z kwalifikowanym prawem własności intelektualnej, nabyciem wyników prac badawczych czy nabyciem samej własności intelektualnej.

– Od 2022 roku możliwe będzie korzystanie z obu tych ulg, co wcześniej nie było możliwe. Dla przedsiębiorców jest to spore ułatwienie, pozwalające na odliczenia kosztów poniesionych na działania badawcze i rozwojowe, przy jednoczesnym korzystaniu z preferencyjnego opodatkowania wyników tych działań. Połączenie tych ulg ma zachęcić przedsiębiorców do zwiększenia intensywności działań badawczych oraz rejestracji ich wyników w formie własności intelektualnej w Polsce – przekonuje Teresa Warska, specjalistka od prawa podatkowego w Systim.pl.

Ulga na pobudzenie przemysłu (robotyzację)

W celu pobudzenia przemysłu oraz procesów produkcyjnych przedsiębiorstw rząd planuje wprowadzenie ulgi polegającej na wsparciu podatkowym przy zakupie robotów przemysłowych. Przedsiębiorcy, którzy zakupili lub dokonali instalacji takiego robota, mogą odliczyć od dochodu dodatkowe 50% poniesionych kosztów. Jak informuje Teresa Warska z Systim.pl, w świetle tej ulgi, kosztami uzyskania przychodów poniesionymi na robotyzację są: koszty nabycia nowych robotów przemysłowych oraz wartości niematerialnych i prawnych niezbędnych do ich poprawnego uruchomienia oraz używania, koszty nabycia usług szkoleniowych związanych z eksploatacją tychże robotów przemysłowych i innych środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych, a także opłaty ustalone w umowie leasingu finansowego związanego z ich zakupem.

– Ulga ma podnieść atrakcyjność polskiej gospodarki w oczach zagranicznych inwestorów oraz firm produkcyjnych. Ponadto jest ukierunkowana na zwiększenie produktywności, nowoczesności i konkurencyjności rodzimych przedsiębiorstw – dodaje specjalistka.

Ulga na prototyp

Dla przedsiębiorców tworzących własne, nowe produkty, przygotowano ulgę na prototypy. Z ulgi tej będzie mogła skorzystać firma, która stworzy zupełnie nowy produkt. Dotyczy to zarówno produktu nowego w skali globalnej jak również produktu innowacyjnego w skali firmy.

Polega ona na obniżeniu kosztów tworzonych prototypów oraz wdrażanie ich do procesów produkcyjnych. Dzięki tej uldze, przedsiębiorcy zyskają możliwość odliczenia od podstawy opodatkowania dodatkowych 30% wydatków poniesionych na wytworzenie prototypu (nie więcej jednak niż 10% dochodu).

– Co istotne, przepisy przygotowywane przez rząd mają zawierać precyzyjną listę wydatków, zarówno tych poniesionych w procesie przygotowywania prototypu, jak i wprowadzania go na rynek, które mogą być objęte ulgą – twierdzi Warska.

Wsparcie podatkowe przy zatrudnieniu innowacyjnych pracowników

W ramach ulgi na zatrudnienie innowacyjnych pracowników przedsiębiorcy będą mogli zmniejszyć zaliczki na podatek dochodowy potrącany od dochodów (tj. przychodów) z tytułu umowy o pracę lub umów cywilno-prawnych uzyskiwanych przez innowacyjnych pracowników. Kim są pracownicy innowacyjni w rozumieniu tej ulgi? To osoby zatrudnione w przedsiębiorstwach, zatrudnieni do wykonywania prac związanych z działalnością badawczo-rozwojową, czyli np. wynalazcy, badacze, programiści, konstruktorzy itd. Założeniem wprowadzenia tej ulgi jest zwiększenie poziomu wynagrodzenia innowacyjnych pracowników przez firmy, a co się z tym ściśle wiąże – podniesienie konkurencyjności zatrudnienia polskich przedsiębiorstw oraz powstrzymanie emigracji zarobkowej specjalistów.

Źródło: Systim

Silk Road Poland

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *