Polska na największych targach przemysłu spożywczego w Chinach

Polska na największych targach przemysłu spożywczego w Chinach
Polska na największych targach przemysłu spożywczego w Chinach
foto: KOWR

8-9 listopada 2021 r., w centrum wystawienniczym Guangzhou Poly World Trade Center Expo w Kantonie, odbyła się kolejna edycja targów przemysłu spożywczego Guangzhou International Imported and Exported Food & Agricultural Products Exhibition (Wagri 2021).

Konsulat Generalny RP w Kantonie wziął udział w organizacji i obsłudze polskiego stoiska informacyjnego na Wagri 2021, na którym dystrybuowane były materiały informacyjne i promocyjne dotyczące Polski i polskiej oferty eksportowej. Organizatorzy targów zaoferowali Polsce darmową powierzchnię wystawienniczą (18m2). Udział Konsulatu Generalnego RP w Kantonie w targach Wagri 2021 był możliwy dzięki środkom Ministerstwa Rozwoju i Technologii przyznanych na podstawie zapisów Porozumienia z dnia 9 grudnia 2020 r. w sprawie współpracy polskich placówek zagranicznych przy realizacji zadań ministra właściwego do spraw gospodarki w obszarze promocji polskiej gospodarki za granicą.

Promocja Polski i polskiej żywności

Podczas targów przemysłu spożywczego Guangzhou International Imported and Exported Food & Agricultural Products Exhibition (Wagri 2021 na polskim stoisku prezentowano szeroką gamę materiałów promocyjnych i informacyjnych, w tym m.in. materiały informacyjne i promocyjne otrzymane od polskich firm branży spożywczej, a także materiały Polskiej Organizacji Turystycznej. Oprócz opracowań w wersji papierowej, na stoisku dostępne były cieszące się dużym zainteresowaniem wizytujących kody QR m.in. kampanii informacyjno-promocyjnej na temat potencjału polskiego sektora spożywczego prowadzonej przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa (WeChat), z adresami Zagranicznego Biura Handlowego w Chinach (WeChat), a także Polskiej Organizacji Turystycznej (WeChat i Weibo). Dodatkowo na stoisku emitowane były filmy promujące polski przemysł spożywczy oraz spoty reklamowe Polskiej Organizacji Turystycznej. Polskie stoisko oznaczone było znakiem graficznym Marki Polskiej Gospodarki.

Nagła propozycja – szybka decyzja

Konsulat Generalny RP w Kantonie początkowo nie planował udziału w Wagri 2021, jednak w ostatnich dniach przed targami organizatorzy wydarzenia zwrócili się do nas z propozycją udziału oferując darmową powierzchnię wystawienniczą. Nagła propozycja wynikała z wprowadzenia przez miejscowe władze obostrzeń w przemieszczaniu się wewnątrz Chin wywołanych sytuacją epidemiczną w niektórych prowincjach. Obostrzenia spowodowały uniemożliwienie udziału w targach Wagri 2021 części wystawców, co zmusiło organizatorów do szybkiego poszukiwania innych rozwiązań. Mając na względnie dotychczasowe doświadczenia we współpracy z organizatorami targów Wagri podjęto decyzję o udziale w wydarzeniu.

Najważniejsze targi w południowych Chinach

Wprawdzie Wagri należą do najważniejszych targów przemysłu spożywczego na południu Chin, jednak ze względu na wystąpienie szeregu czynników tegoroczna edycja nie należała do najlepszych. Targi zgromadziły ok. 400 wystawców z kilkunastu krajów (wobec ok. 1 tys. z 64 krajów w roku ubiegłym). Łączna powierzchnia wystawiennicza targów to 10 tys. m2 (wobec 70 tys. m2 w roku ubiegłym). Ze względu na znacznie ograniczoną liczbę podmiotów z zagranicy wśród wystawców znalazło się również 20 agencji rządowych prowincji, miast i powiatów. Zagraniczni wystawcy reprezentowani byli przez ich chińskie oddziały, lokalnych dystrybutorów lub specjalnie wynajętych do tego celu reprezentantów. Ogólną przyczyną ograniczającą skalę wydarzenia była sytuacja epidemiczna, a w szczególności: utrzymujące się restrykcje wjazdowe do Chin, wprowadzenie czasowych restrykcji w poruszaniu się na terenie Chin, co uniemożliwiło udział w Wagri części wystawców z miejsc objętych restrykcjami, przesunięcie terminu targów na listopad, chociaż tradycyjnie odbywały się we wrześniu, a także niefortunny wybór nowego terminu targów, który pokrył się z terminem Chińskiej Międzynarodowej Wystawy Importowej w Szanghaju (China International Import Expo – CIIE), która odbyła się w dniach 5-10 listopada br.

Wizytujący polskie stoisko podczas Wagri 2021 to głównie osoby prywatne oraz przedstawiciele podmiotów wystawiających się na tych targach. Udział w targach 2021 Guangzhou International Imported and Exported Food & Agricultural Products Exhibition był dobrą okazją do prezentacji Polski, potencjału polskiej gospodarki oraz polskiej oferty eksportowej branży spożywczej. Nasz udział w targach zarówno w oczach organizatorów, jak i wizytujących, podkreśla zaangażowanie Polski we współpracę z Chinami.

Na uwagę zasługuje dobra współpraca z organizatorami Wagri 2021, którzy zapewniali skuteczne wsparcie na każdym etapie przygotowań i udziału w wydarzeniu. Istotną kwestią było zaoferowanie Polsce darmowej powierzchni wystawienniczej w korzystnej, centralnej lokalizacji. Zaangażowanie organizatorów wydarzenia należy ocenić wysoko, szczególnie ze względu na przygotowanie dla KG RP w Kantonie spotkań z chińskimi importerami, czego efektem było zebranie zapytań, których lista stanowi załącznik do niniejszego sprawozdania.

Targi Wagri to wydarzenie zarówno o charakterze B2C, jak i B2B, dlatego w normalnych warunkach udział w nich zaleca się zarówno firmom, które są już obecne na rynku chińskim i pragną zwiększyć rozpoznawalność swoich marek wśród konsumentów regionu, jak i firmom, które dopiero poszukują importera lub dystrybutora na tutejszym rynku. Jednak biorąc pod uwagę obecną nadzwyczajną sytuację epidemiczną zaleca się ostrożność przy podejmowaniu decyzji dotyczącej formuły zaangażowania polskich podmiotów w kolejnej edycjach targów Wagri. Zaangażowanie Konsulatu Generalnego RP w Kantonie w przyszłorocznej edycji powinno skoncentrować się na wsparciu polskich podmiotów chcących wziąć udział w tym wydarzeniu oraz na obserwacji trendów rozwojowych chińskiego przemysłu wystawienniczego, w tym w branży spożywczej.

Wydarzenia on-line szansą na rozwój w pandemii

Wobec braku jednoznacznych przesłanek pozwalających określić, kiedy Chiny zaczną znosić restrykcje wjazdowe, aby przywrócić możliwość prowadzenia bezpośredniej działalności biznesowej, polskie przedsiębiorstwa powinny być przygotowane na aktywne działania on-line (udział w targach, webinariach, sesjach spotkań bilateralnych, wirtualnych pawilonach narodowych na portalach cross-border e-commerce, działaniach marketingowych, etc.). Rozwiązania wirtualne w przewidywanej przyszłości nie zastąpią bezpośredniego kontaktu przedsiębiorców, szczególnie w strefie kultury biznesowej wschodniej Azji, jednak sytuacja epidemiczna przyspieszyła proces cyfryzacji marketingu i handlu, co jest bardzo widoczne w Chinach. Aktywność polskich podmiotów będzie podstawą do aktywizacji chińskich partnerów, takich jak organizatorzy targów, stowarzyszenia oraz izby branżowe i regionalne, w zakresie pomocy w nawiązywaniu kontaktów z potencjalnymi partnerami biznesowymi z Chin. W tym kontekście szczególną rolę w zakresie promocji polskiego przemysłu spożywczego w Chinach, zarówno w sferze wirtualnej, jak i na miejscu, szczególnie w czasach utrzymujących się obostrzeń w ruchu granicznym, będą odgrywały takie podmioty, jak: Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa, Polska Agencja Inwestycji i Handlu wraz z Zagranicznymi Biurami Handlowymi, a także branżowe instytucje otoczenia biznesu w Polsce.

źródło: Silk Road Poland


Silk Road Poland

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *