Polska ma najgorszego prezesa banku centralnego w Europie?

Wykres
Wykres
Fot. Unsplash

Według magazynu Global Finance, Adam Glapiński należy do grona najgorszych prezesów banków centralnych w Europie.

Twórcy rankingu przyznają, że ze względu na związany z pandemią COVID-19 kryzys ostatni rok był bardzo trudny dla prezesów banków centralnych. Nie zmienia to faktu, że szef Narodowego Banku Polskiego (NBP) Adam Glapiński w skali od A do F, gdzie F jest najniższą oceną, otrzymał C. Równie słabo wypadli tylko prezesi banków centralnych Ukrainy i Białorusi.

Glapiński ocenę C zawdzięcza prowadzeniu przez NBP zbyt łagodnej polityki pieniężnej. „Glapiński przyjął zaskakująco spokojną postawę, mimo że inflacja w sierpniu wyniosła 5,4 proc. rok do roku” – zauważył Global Finance.

Czytaj także: Inflacja najwyższa od 20 lat. Będzie kolejna podwyżka stóp procentowych?

Natomiast szef głównego banku Białorusi Paweł Kallaur (ocena C), pomimo że przeprowadził dwie podwyżki stóp procentowych w tym roku, nie zdołał zahamować inflacji, a jedynie doprowadził do wejścia gospodarki w recesję.

Oceniając prezesów banków centralnych, magazyn wziął pod uwagę prowadzoną politykę pieniężną, nadzór nad bankami i systemem finansowym oraz programy skupu aktywów i sprzedaży obligacji. Pod uwagę wzięto również  trafność prognoz, jakość doradztwa, przejrzystość, niezależność od wpływów politycznych, a także skuteczność w wypełnianiu swoich zadań oraz reputację w kraju i na arenie międzynarodowej.


BBA Transport System

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.