Parkingi podziemne w PPP: faza doradztwa rozpoczęta – 28.06.2011

W dniu 28 lutego m.st. Warszawa podpisało umowę z konsorcjum Ernst & Young Corporate Finance Sp. z o.o., EC Harris Sp. z o.o., oraz DLA Piper UK LLP, DLA Piper Wiater Sp.k. na doradztwo dla projektu budowy ogólnodostępnych parkingów podziemnych z udziałem partnera prywatnego.

W dniu 28 lutego m.st. Warszawa podpisało umowę z konsorcjum Ernst & Young Corporate Finance Sp. z o.o., EC Harris Sp. z o.o., oraz DLA Piper UK LLP, DLA Piper Wiater Sp.k. na doradztwo dla projektu budowy ogólnodostępnych parkingów podziemnych z udziałem partnera prywatnego.
Zakontraktowane usługi obejmują przeprowadzenie wstępnych analiz wykonalności, w ramach których zostaną zidentyfikowane metody realizacji Projektu w modelach współpracy z partnerem prywatnym wraz z oceną zasadności i możliwości realizacji inwestycji pod kątem prawnym, ekonomiczno-finansowym, technicznym, identyfikacji kluczowych ryzyk oraz zainteresowania inwestorów.
Do głównych lokalizacji należą parkingi pod ul. Emilii Plater, pod pl. Teatralnym oraz pl. Defilad. Doradca zbada również opłacalność zwiększenia liczby realizowanych zadań inwestycyjnych o kilka nowych lokalizacji parkingów m.in. pod pl. Bankowym, pl. Trzech Krzyży i przy ul. Wybrzeże Gdyńskie (równolegle do ul. Bugaj).
Po wybraniu modelu przedsięwzięcia, spośród kilku zarekomendowanych przez Doradcę, zostaną przeprowadzone szczegółowe analizy wykonalności, służące między innymi przygotowaniu opisu przedmiotu zamówienia i kryteriów oceny ofert dla postępowania na wybór partnera prywatnego, który będzie odpowiedzialny za budowę parkingów i ich eksploatację przez określony umową czas.
Kolejnym zadaniem konsorcjum pod przewodnictwem Ernst&Young będzie przygotowanie wraz z Miastem całości dokumentacji przetargowej (w tym projektu umowy) oraz wsparcie Miasta w procedurze wyboru partnera prywatnego, ze szczególnym uwzględnieniem procesu negocjacyjnego z zainteresowanymi inwestorami.
Ponadto, w ramach podpisanej umowy, firma Ernst & Young Corporate Finance Sp. z o.o przeprowadzi szereg szkoleń dla pracowników różnych jednostek Urzędu m.st. Warszawy biorących udział w przygotowaniu projektów PPP, co w przyszłości ma umożliwić samodzielne przygotowanie kolejnych inwestycji tego typu w Warszawie.

 

źródło: www.um.warszawa.pl