PAIiIZ: Inwestycje w 2012 – przeważa optymizm

Będzie trudniej, ale nie będzie gorzej – tak Prezes PAIiIZ Sławomir Majman podsumował dyskusję ekspertów nt. prognoz napływu bezpośrednich inwestycji zagranicznych w 2012 r.
Podczas konferencji „Jaki będzie rok 2012 w inwestycjach”, która odbyła się 12 stycznia br. w siedzibie PAIiIZ zaproszeni goście dyskutowali na temat zmian, które mogą nastąpić w napływie BIZ do Polski w tym roku.

Paneliści zgodzili się, że największy wpływ na poziom i kształt inwestycji zagranicznych mogą mieć zawirowania na światowym rynku gospodarczym oraz wyczerpujące się instrumenty wsparcia, jakimi dysponuje Polska. Teresa Kamińska, Prezes Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej zauważyła, że dla inwestorów ważna jest stabilność, nie tylko finansowa czy polityczna, ale też w zakresie prawa, a niejasne losy specjalnych stref ekonomicznych, które zgodnie z obowiązującą ustawą mają zakończyć działalność w 2020 r. nie zachęcają przedsiębiorców do rozwijania w nich działalności. Strefy od początku istnienia stanowiły jedną z ważniejszych zachęt inwestycyjnych, wiec brak jasnych informacji o ich losach może odbić się negatywnie na atrakcyjności inwestycyjnej Polski. Wśród pozytywnych symptomów wymieniła rozwijające się w Polsce porty, które już teraz przyjmują największe jednostki. Dzięki nim Polska ma szansę stać się centrum tranzytowym i przyjmować coraz więcej inwestycji z sektora logistyki.

Jak zauważył Prezes PAIiIZ Sławomir Majman w tym roku nastąpi wyczerpanie środków z funduszy unijnych na wspieranie dużych inwestycji – ostatni nabór na ten cel będzie miał miejsce w tym miesiącu. – PAIiIZ nadal będzie mógł  wykonywać swoją pracę tylko będzie miał coraz mniej narzędzi­ – podsumował Paweł Tynel, Szef Działu Doradztwa w zakresie Ulg i Dotacji Inwestycyjnych Ernst&Young.

Dobre strony kryzysu zauważył Adam Żołnowski, Dyrektor w PwC: – Amerykański inwestor, z którym od pewnego czasu współpracujemy, może dzisiaj nabyć działkę pod swoją inwestycję za 20-30% mniej niż kilka miesięcy temu­- powiedział. Zaznaczył również, że duże znaczenie dla inwestorów mają granty rządowe (w ubiegłym tygodniu 3 firmy – Samsung, PGW i TJX otrzymały wsparcie rządowe w ramach programu wieloletniego). Granty nie stanowią dużej pomocy finansowej, ale są sygnałem, że rząd wspiera zagranicznych inwestorów.

Janusz Jankowiak, Główny Doradca Polskiej Rady Biznesu zagrożenie widzi w jednostkowych kosztach pracy, których dynamika jest dość wysoka. – Wciąż jest dość duża rezerwa w stosunku do krajów rozwiniętych, ale niekoniecznie w stosunku do naszych sąsiadów – powiedział.

Zdania ekspertów co do kierunków napływu BIZ były podzielone: wskazywano, że w 2012 roku inwestycji należy spodziewać się z dużych krajów europejskich, USA, ale także z Ameryki Łacińskiej oraz krajów azjatyckich, szczególną uwagę poświęcając Chinom.

Wśród prognoz na 2012 w zakresie napływu BIZ przeważały te umiarkowanie pozytywne. Prezes Kamińska powiedziała, że obserwując sytuację w pomorskiej strefie można założyć, że bieżący rok nie będzie gorszy od poprzedniego. Według profesora Ryszarda Michalskiego, Dyrektora Instytutu Badań Rynku, Konsumpcji i Koniunktur rok 2012 minie pod znakiem taniejących gruntów i siły roboczej, co będzie efektem słabego złotego. Janusz Jankowiak widzi najbliższą przyszłość w ciemniejszych barwach: – 2012 będzie nieco gorszy niż obecny z dalszym pogorszeniem pozycji inwestycyjnej netto Polski – powiedział.

Przeciwnego zdania byli przedstawiciele firm konsultingowych, które współpracują z inwestorami zagranicznymi. Zauważyli, że o ile kilka lat temu Polska odpadała na wczesnym etapie wyboru lokalizacji pod inwestycje to dzisiaj znajduje się w ścisłej czołówce. Adam Żołnowski z PwC stwierdził, ze 2012 rok nie będzie gorszy od poprzedniego. Paweł Tynel spodziewa się, że bieżący rok będzie konkurencyjny, ale nie wyklucza pewnego osłabienia po 2014.

Ubiegły rok okazał się bardzo dobry dla inwestycji zagranicznych – pomimo globalnego kryzysu gospodarczego wartość inwestycji zamkniętych przez Polską Agencję Informacji i Inwestycji Zagranicznych w 2011 r. stanowi 173% wyniku z 2010r.

źródło: www.paiz.gov.pl

 


Silk Road Poland