Oferta WIG

Oferta Warszawskiej Izby Gospodarczej: 1. Branżowe Konferencje tematyczne 2. Konferencje biznesowe i inwestycyjne 3. Szkolenia skierowane do przedsiębiorców oraz administracji publicznej 4. Organizacja misji gospodarczych (do wszystkich krajów świata), 2. Organizacja spotkań z misjami gospodarczymi […]

Mazowiecki Klaster Owocowy

Na Mazowszu rozpoczął działalność nowy Klaster – Mazowiecki Klaster Owocowy. Jego Inicjatorem i Koordynatorem jest Gmina Pniewy. Liderem działań merytorycznych – Warszawska Izba Gospodarcza. Klaster został zawiązany 27.07.2010 r. na podstawie Porozumienia Klastrowego, zawartego pomiędzy […]

Kontakt

Warszawska Izba Gospodarcza ul. Trębacka 4 lok. 314 00-074 Warszawa Polska Sekretariat:sekretariat(at)wig.waw.pl   tel. 0048 22 630 97 01 Rachunek: Credit Agricole Bank Polska S.A.Konto Nr 44 1940 1076 3118 0645 0000 0000