Warszawskie Bielany

Dzielnica Bielany obejmuje 3234 ha terenu. Najstarsze ślady działalności człowieka na tym terenie pochodzą z epoki kamiennej (znaleziska na terenie Wólki Węglowej) oraz epoki brązu (osada w rejonie Placówki).We wczesnym średniowieczu (przed XIV w.) istniała […]

Piotr Żołądkowski

Piotr Żołądkowski Wykładowca „Public Relations i Komunikacja w Organizacji” w Wyższej Szkole Finansów i Zarządzania w Warszawie, Wykładowca public relations w Instytucie Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk, Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, Wykładowca PR na studiach MBA […]

Stella Brala

Stella Brala Psycholog, coach i certyfikowany trener warsztatu Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Pracuje jako trener i wykładowca akademicki w Instytucie Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk oraz Wyższej Szkole Finansów i Zarządzania w Warszawie na Wydziale Psychologii […]

Olga Rawa-Siarkowska

Olga Rawa-Siarkowska Psycholog, trener-szkoleniowiec. Absolwentka wydziału Psychologii, Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie. Ukończyła Szkołę Trenerów w Ośrodku Pomocy i Edukacji Psychologicznej INTRA. Współpracuje z Wyższą Szkołą Finansów i Zarządzania w Warszawie, gdzie prowadzi zajęcia […]