Opinia KIG do poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych – 20.04.2011

Krajowa Izba Gospodarcza pozytywnie odnosi się do postulatu zmniejszenia obciążeń podatkowych związanych z opodatkowaniem odsetek od środków pieniężnych, od wielu lat wskazując na konieczność całkowitej likwidacji tak zwanego podatku Belki.
Krajowa Izba Gospodarcza wskazuje jednak, że proponowane zwolnienie z opodatkowania odsetek w wysokości do 50 zł miesięcznie nie ograniczy negatywnych skutków funkcjonowania omawianego podatku. Proponowana legislacja, przy braku mechanizmów kontrolnych, bardzo trudnych do wprowadzenia, spowoduje, że w praktyce każdy będzie mógł skorzystać z proponowanej ulgi, a organy administracji skarbowej, ze względu na ochronę tajemnicy bankowej, nie będą mogły sprawować skutecznego nadzoru. Projekt spowoduje więc nasilenie negatywnych zjawisk, które obecnie usiłuje ograniczyć ustawodawca, wprowadzając nowe zasady zaokrąglania odsetek naliczanych codziennie.
Uważamy, ze konieczne jest wprowadzenie całkowitej likwidacji opodatkowania odsetek od środków pieniężnych.

źródło: www.kig.pl