Oficjalne ogłoszenie wyników Fair Play

W piątek, 2 grudnia br. w Sali Kongresowej Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie wręczone zostały certyfikaty „Gmina Fair Play.” W tegorocznej, X edycji konkursu otrzymało je 66 samorządów z całej Polski.

Gala zakończyła także tegoroczną XIV edycję programu „Przedsiębiorstwo Fair Play.” Podczas części oficjalnej dla przedsiębiorstw wręczone zostały między innymi nagrody główne XIV edycji – Statuetki. 15 Statuetek przyznano tym firmom, które w tegorocznej edycji programu wyróżniły się szczególnymi działaniami. Wśród nich są przedsiębiorstwa, które prowadzą szeroką działalność społeczną i propagują zdrowy tryb życia oraz wyjątkowo angażują się w pomoc lokalnej społeczności.

Do tegorocznej, XIV edycji programu zgłosiło się 626 firm z całej Polski, spośród których 589 przeszło dwustopniową weryfikację i spełniając wymagania regulaminowe, decyzją Kapituły Programu, uzyskało tytuł i certyfikat „Przedsiębiorstwo Fair Play” 2011. Nagrodzonym firmom wręczono także:

7 wyróżnień za szczególną działalność proekologiczną,
31 tytułów „Ambasador Fair Play w Biznesie”,
36 Platynowych Statuetek „Przedsiębiorstwo Fair Play” 2011,
37 Platynowych Laurów „Przedsiębiorstwo Fair Play” 2011,
49 Złotych Laurów „Przedsiębiorstwo Fair Play” 2011,
35 Srebrnych Laurów „Przedsiębiorstwo Fair Play” 2011,
47 Brązowych Laurów „Przedsiębiorstwo Fair Play” 2011,
69 Złotych Statuetek „Przedsiębiorstwo Fair Play” 2011,
44 Złote Certyfikaty „Przedsiębiorstwo Fair Play” 2011.

Pełna lista Laureatów XIV edycji programu dostępna jest tutaj: http://www.fairplay.pl/laureaci-przedsiebiorstwo-fairplay2011.html

Program „Przedsiębiorstwo Fair Play” jest przedsięwzięciem, w którym oceniane są wszystkie aspekty działalności firmy, uwzględniające między innymi sposób i styl prowadzenia przedsiębiorstwa, a nie tylko jego wyniki ekonomiczne czy jakość wyrobów. Celem programu „Przedsiębiorstwo Fair Play” jest promowanie etyki w działalności gospodarczej rozumianej jako zespół norm rzetelnego postępowania we wzajemnych relacjach przedsiębiorców z klientami, kontrahentami, pracownikami, wspólnikami, społecznością lokalną, a także władzą lokalną i państwową. Ideą programu jest zachęcenie wszystkich firm w Polsce do zachowań etycznych i wprowadzenia stosownych zmian nie tylko w wewnętrznej organizacji pracy, ale także do kształtowania pozytywnych relacji ze społecznością lokalną oraz dbałości o środowisko naturalne.

Konkurs „Gmina Fair Play” jest inicjatywą skierowaną do wszystkich gmin, które dbając o interesy społeczności lokalnych stwarzają na swym terenie możliwie najlepsze warunki dla rozwoju działalności gospodarczej i inwestycyjnej. Podstawowym celem konkursu jest popularyzowanie etyki w działalności samorządów, przejrzystości procedur oraz postaw godnych naśladowania, sprzyjających podejmowaniu przedsięwzięć inwestycyjnych.

Organizatorem programów „Przedsiębiorstwo Fair Play” oraz „Gmina Fair Play”, afiliowanych przy Krajowej Izbie Gospodarczej, jest „Instytut Badań nad Demokracją i Przedsiębiorstwem Prywatnym”. Projekty prowadzone są pod patronatem Marszałków i Wojewodów

źródło: www.kig.pl