O innowacyjnych technologiach w gminie Wiśniew

19 listopada br. odbyło się w Wiśniewie (pow. siedlecki) podwójne święto – oddano do użytku stację uzdatniania wody – inwestycję dofinansowaną ze środków PROW 2007-2013 oraz otwarto dwudniowe II Targi Energii Odnawialnej. Podczas uroczystości Samorząd Województwa Mazowieckiego reprezentowała m.in. członek zarządu Janina Ewa Orzełowska.

Wszystkim gościom Targów zaprezentowane zostały produkty, a także rozwiązania techniczne umożliwiające odbiór energii cieplnej słońca oraz przetwarzanie jej tak, by mogła być wykorzystana w codziennych pracach. Dyskutowano na temat zarządzania społeczno-gospodarczego w kontekście zmian klimatycznych i problemów ochrony środowiska.
Poruszono zagadnienie wykorzystania w budownictwie źródeł energii odnawialnej oraz zaprezentowano przykłady dobrych praktyk z tego zakresu, wdrożonych na terenach wiejskich Mazowsza. Z zainteresowaniem spotkało się omówienie, krok po kroku, technologii i kosztów związanych z montażem instalacji solarnych, pompy ciepła oraz budową mikrobiogazowni w gminach wiejskich.
Członek Zarządu Województwa Mazowieckiego Janina Ewa Orzełowska zwróciła uwagę na korzyści płynące z wdrażania w życie innowacyjnych technologii. Odnawialne źródła energii są nie tylko przyjazne środowisku, ale także, z ekonomicznego punktu widzenia, są bardziej opłacalne – dodała. Pogratulowała też władzom gminy finalizacji tak ważnej społecznie inwestycji.

Przebudowa i rozbudowa oddanej do użytku stacji uzdatniania wody w miejscowości Radomyśl, sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowościach Radomyśl-Wiśniew przez Ciosny, oraz sieci wodociągowej w miejscowościach Gostchorz-Wiśniew zostały wsparte pożyczką z WFOŚiGW w kwocie ponad 1,5 mln zł.

W uroczystościach w gminie Wiśniew wzięli również udział dyrektor Delegatury UMWM w Siedlcach Dariusz Napiórkowski oraz prezes WFOŚiGW Tomasz Skrzyczyński.

źródło: www.mazovia.pl

 


Silk Road Poland