Nowy konkurs PARP – 500 tys. zł dla najlepszych rozwiązań Gospodarki o obiegu zamkniętym

Gospodarka o obiegu zamkniętym

Gospodarka o obiegu zamkniętym

GOZ nie jest Ci obcy? Jako przedsiębiorca dbasz zarówno o swoje zasoby, jak i środowisko?

W takim razie zapraszamy do udziału w Konkursie Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości na Najlepsze rozwiązania Gospodarki o obiegu zamkniętym (GOZ).

Celem konkursu jest promocja najlepszych rozwiązań w zakresie GOZ – w tym produktów, modeli biznesowych, ukierunkowanych na osiągnięcie efektów środowiskowych oraz korzyści ekonomicznych, społecznych i zarządczych.

Nagrodzone zostaną najlepsze rozwiązania z obszaru GOZ, które:

  • wpisują się w idee współpracy w ramach łańcuchów dostaw;
  • budują efektywność przedsiębiorstwa w oparciu o poszanowanie zasad środowiskowych, społecznych i kultury organizacyjnej;
  • przyczyniają się do rozwoju współpracy, dialogu z interesariuszami i budowania partnerstw w celu efektywnego wykorzystywania dostępnych zasobów;
  • pomagają budować przedsiębiorstwa odporne na kryzys.

Do udziału w Konkursie zapraszamy przedsiębiorców, którzy mogą składać projekty w dwóch kategoriach:

  • produkt wdrożony (u uczestnika Konkursu lub u jego klienta);
  • wdrożony model gospodarki o obiegu zamkniętym.

Laureaci konkursu otrzymają nagrody finansowe w wysokości: 50 tys. zł dla zdobywców nagród głównych i 20 tys. zł dla wyróżnionych.

Na wnioski konkursowe czekamy do 27 lipca br. i już teraz zapraszamy do zapoznania się z dokumentacją konkursową, która znajduje się na stronie konkursu: https://www.parp.gov.pl/component/site/site/Konkurs-GOZ#okonkursie

Konkurs jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, Poddziałanie 2.4.1 Centrum analiz i pilotaży nowych instrumentów inno_LAB.


Silk Road Poland

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *