Nowy członek WIG: Związek Firm Biotechnologicznych BioForum

Związek Firm Biotechnologicznych BioForum

Związek Firm Biotechnologicznych BioForum

Związek Firm Biotechnologicznych BioForum powstał w celu wsparcia dynamicznego rozwoju innowacyjnych przedsiębiorstw biotechnologicznych działających w najważniejszych sektorach: zdrowia, przemysłu i rolnictwa.

Naszym celem jest:

  • Reprezentacja środowiska biotechnologicznego.
  • Identyfikacja i prowadzenie działań służących rozwojowi innowacyjnego przemysłu biotechnologicznego w Polsce.
  • Uczestniczenie w dialogu w zakresie kształtowania przepisów prawa i kierunków polityki państwa dotyczącej funkcjonowania innowacyjnego przemysłu biotechnologicznego.
  • Budowanie świadomości i wiedzy członków parlamentu, rządu, samorządów oraz przedstawicieli innych organów władzy publicznej na temat roli i znaczenia innowacyjnego przemysłu biotechnologicznego oraz w Polsce.
  • Wspieranie członków Związku w procesie rejestracji, produkcji produktów biotechnologicznych w Unii Europejskiej.
  • Rozwijanie stałych kontaktów i wymiany informacji między członkami Związku.

Zapraszamy do kontaktu ze Związkiem i naszymi członkami: www.bioforum.pl

Związek Firm Biotechnologicznych BioForum
ul. Branickiego 15
02-972 Warszawa
e-mail: info@bioforum.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *