NIK zapowiedział kontrolę samorządów w 2012 roku

Zbadanie stosowania podatku VAT od inwestycji jednostek samorządu terytorialnego, wykonanie wniosków z kontroli nadzoru właścicielskiego nad spółkami komunalnymi i prześwietlenie długu samorządów – to jedne z działań, jakie NIK zaplanował na najbliższy rok.

Samorządy finansują prawie 75 proc. inwestycji sektora finansów publicznych. Podatek VAT, odprowadzany od inwestycji jest znaczącą częścią składową budżetu państwa, dlatego NIK sprawdzi w jaki sposób jest naliczany i czy nie ma uchybień w jego odprowadzaniu. Badania kontrolne obejmą inwestycje prowadzone ze środków własnych, z udziałem dotacji z budżetu państwa, środków UE, środków innych j.s.t. oraz realizowanych w partnerstwie publiczno-prawnym.
W związku z narastającym długiem publicznym, generowanym przez instytucje rządowe i samorządowe, NIK przyjrzy się także ich sytuacji finansowej. Relacja długu publicznego do PKB na koniec 2010 roku przekroczyła pierwszy próg ostrożnościowy, który określony został w ustawie o finansach publicznych. Do NIKu dotarły sygnały, że zaistniała sytuacja często nie wynika z rzeczywistej gospodarki finansami publicznymi, lecz jest konsekwencją wyłącznie zabiegów księgowych.

Źródło: www.alebank.pl za www.samorzad.lex.pl