Mushchelka Sp. z o.o.

mushchelkaPrzedsięwzięcie to jest klasycznie rozumianym kolektywem, na którego sukces składa się kilka sprawnie funkcjonujących i współdziałających ze sobą zespołów. Ich zadaniem jest kreowanie twórczego fermentu wokół Portalu Ludzi Sztuki oraz innych projektów firmy, a także realizacja wyznaczonych w ich ramach działań.

Powstała w ten sposób synergia zapewnia zespołom możliwość podejmowania nawet najbardziej ambitnych działań oraz wdrażania niekonwencjonalnych projektów. Nadrzędnym celem naszej działalności jest dobro artystów, którzy nam zaufają, a także korzystanie z nieskończonych możliwości oferowanych przez współczesny zglobalizowany świat.

Dla Roberta Ziółka sztuka zawsze oznaczała coś więcej niż tylko masowo konsumowane i z miejsca zapominane filmy, koncerty czy wystawy malarskie. Podróżując po całym świecie, miał okazję zapoznać się z wieloma kulturami i ich specyfiką, a także z funkcjonującymi w nich artystami. Dosyć szybko doszedł do wniosku, że wszystkie osoby aspirujące do tworzenia dzieł kultury i sztuki mają ten sam problem, niezależnie od kraju czy szerokości geograficznej – brak miejsca, w którym mogliby prezentować swoje prace oraz wymieniać się doświadczeniami.

Stało się to impulsem do stworzenia Portalu Ludzi Sztuki, innowacyjnego projektu mającego na celu zrzeszanie twórców z różnych dziedzin kultury i sztuki oraz zapewnianie im szeregu narzędzi promocyjnych, dzięki którym będą mogli łatwiej podzielić się ze światem swoimi osiągnięciami.

Mushchelka Sp. z o.o. działalność związana z promocją artystów z różnych dziedzin kultury i sztuki.

To działalność z zakresu produkcji filmowej, wydawnictwa muzycznego, dystrybucji.

To kreowanie twórczego fermentu wokół Portalu Ludzi Sztuki.

www.mushchelka.com.pl