Misja Handlowa KIG do RPA

Biuro Współpracy z Zagranicą Krajowej Izby Gospodarczej we współpracy z Wydziałem Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady RP w Johannesburgu, zaprasza producentów i eksporterów produktów żywnościowych  i napojów do udziału w Misji Handlowej KIG Branży Żywności i Napojów do Republiki Południowej Afryki w terminie od 11 do 18 lutego 2012 r.

Celem tego przedsięwzięcia jest przeprowadzenie rozmów handlowych z największymi uczestnikami rynku żywnościowego RPA na temat możliwości uplasowania polskiej żywności i napojów w dużych sieciach sprzedaży detalicznej MGR (Mass Grocery Retail).

Rynek żywnościowy RPA jest w znacznym stopniu skonsolidowany. Dominują na nim ww. duże sieci MGR, których ilościowy udział w rynku wynosi 70 % ( 5109 jednostek handlowych).

http://kig.pl/znajd-zagranicznego-partnera/misjewyjazdowe/2679-misja-handlowa-kig-do-rpa.html

źródło: www.kig.pl