Misja Gospodarcza do Arabii Saudyjskiej 19 – 25 lutego 2012

Biuro Współpracy z Zagranicą Krajowej Izby Gospodarczej zaprasza firmy zainteresowane współpracą handlową z rynkiem Arabii Saudyjskiej do udziału w Misji Gospodarczej KIG do Arabii Saudyjskiej.
Misja organizowana jest z okazji  Międzynarodowych Targów Riyadh International Trade EXPO, które odbędą się w Rijadzie w terminie 20-24 lutego 2012. Krajowa Izba Gospodarcza organizuje ponadto polskie stoisko kolektywne na w/w imprezie.

Zakres branżowy MT Riyadh International Trade EXPO obejmuje:

* wykonawstwo infrastuktury;
* przemysł energetyczny i petrochemiczny;
* górnictwo oraz usługi dla górnictwa;
* energetyka odnawialna;
* generowanie i transmisja energii elektrycznej
* odsalanie wody oraz gospodarkę wodną;
* usługi dla przemysłu petrochemicznego i przemysłu wydobywczego (gaz ziemny);
* usługi dla kolejnictwa i miejskiego transportu kolejowego;
* edukację i szkolenia;
* usługi medyczne;
* technologie w informatyce oraz w telekomunikacji;
* gospodarkę wodną w rolnictwie i innych sektoreach gospodarki;
* transport i logistykę.

W trakcie imprezy uczestnicy będą mogli:

* zaprezentować swoje oferty eksportowe na własnych stoiskach wystawienniczych;
* przeprowadzić akwizycję na wspólnym stoisku KIG, gdzie będą dogodne warunki do przeprowadzenia indywidualnych rozmów handlowych;
* przeprowadzić akwizycję w ramach Misji Gospodarczej j organizowanej przez KIG, która odwiedzi  ww. targi.

Atrakcyjność współpracy gospodarczej z partnerami saudyjskimi wynika z następujących przesłanek:

* Arabia Saudyjska to jedno z najszybciej rozwijających się państw świata: jest najbardziej dynamiczna gospodarczo w świecie arabskim i zajmuje 20 miejsce na świecie pod względem wielkości gospodarki narodowej (PKB na jednego mieszkańca wynosi USD 21,300).
* Arabii Saudyjskiej zajmuje 1 miejsce na świecie wydobyciu ropy naftowej (W Arabii Saudyjskiej na wybrzeżu i w szelfie Zatoki Perskiej występują bogate złoża tego surowca, szacowane na 26% zasobów światowych).
* Dodatkowym strumieniem pieniądza są wysokie dochody z licznie odwiedzających ten kraj pielgrzymów udających się do Mekki i Medyny.
* W okresie ostatnich siedmiu dekad w Arabii Saudyjskiej zainwestowano ponad bilion dolarów na rozwój infrastruktury przemysłowej, transportowej oraz budownictwa mieszkaniowego.

Uprzejmie informujemy, że przy zgłoszeniu co najmniej 4 firm z Polski istnieje możliwość dofinansowania ww. kosztu udziału w Misji w ramach branżowego projektu promocyjnego Ministerstwa Gospodarki (rozporządzenie RM z dnia 31 października 2007 w sprawie udzielania pomocy de minimis na realizację niektórych przedsięwzięć w zakresie promocji i wspierania eksportu lub sprzedaży na Jednolitym Rynku Europejskim (Dz. U. Nr 211, poz. 1542 z późn.zm.).

Maksymalna pomoc udzielona na udział w programie promocji o charakterze branżowym w ramach tego projektu nie może przekroczyć 50 procent wydatków kwalifikowanych związanych z uczestnictwem w Misji jednego przedstawiciela przedsiębiorstwa.

Kontakt
Maria Nowakowska
tel.: 22 630 97 83
tel., fax. 22 630 99 15
e-mail: mnowakowska@kig.pl

Tadeusz Świątkowski
tel.: 22 630 96 02
faks: 22 630 99 15
e-mail: tswiatkowski@kig.pl   

źródło: www.kig.pl