Miridamox Management – Consulting Sp. z o.o.

Miridamox Management – Consulting Sp. z o.o. powstała z przekształcenia działającej od 1997 roku firmy „Miridamox” Zarządzanie – Consulting.

Firma specjalizuje się w zaawansowanym konsultingu systemowym, związanym szczególnie z:

– wdrażaniem nowych rozwiązań
– przekształceniami
– restrukturyzacją
– zarządzaniem zmianami (także re-engineering)
– ukierunkowaniem strategii działań przedsiębiorstwa
– systemami jakości.

Konsultanci firmy uczestniczyli w wielu projektach związanych z wprowadzaniem nowych rozwiązań organizacyjnych i technologicznych, a także związanych ze zmianami prawnymi, strukturalnymi oraz stanowiącymi konsekwencję wdrożenia systemów jakości. Miridamox specjalizuje się także w projektowaniu i realizacji wdrożeń o wysokim stopniu trudności w sektorze telekomunikacyjnym, teleinformatycznym, energetyki, a także w administracji publicznej.
http://www.miridamox.pl


Silk Road Poland