Ministerstwo Rozwoju Regionalnego: Postępy w realizacji Narodowej Strategii Spójności 2007-2013 – stan na 8 stycznia 2012 r.

Według danych wygenerowanych z Krajowego Systemu Informatycznego KSI SIMIK 07-13 od początku uruchomienia programów do 8 stycznia 2012 r. złożono 206,5 tys. wniosków (poprawnych pod względem formalnym) na całkowitą kwotę dofinansowania (zarówno środki unijne jak i środki krajowe) 448,3 mld zł.

W tym samym okresie podpisano z beneficjentami 65 489 umów o dofinansowanie na kwotę blisko 284 mld zł wydatków kwalifikowalnych, w tym dofinansowanie w części UE 195,8 mld zł, co stanowi 72,8 proc. alokacji na lata 2007-2013.

Wartość wydatków beneficjentów uznanych za kwalifikowalne wynikająca ze złożonych wniosków o płatność wyniosła 121,8 mld zł, a w części dofinansowania UE 87 mld zł.

źródło: www.mrr.gov.pl

 


Silk Road Poland