Ministerstwo Rozwoju Regionalnego – Postępy w realizacji Narodowej Strategii Spójności 2007-2013 – stan na 25 grudnia 2011 r.

Według danych wygenerowanych z Krajowego Systemu Informatycznego KSI SIMIK 07-13 od początku uruchomienia programów do 25 grudnia 2011 r. złożono 205,8 tys. wniosków (poprawnych pod względem formalnym) na całkowitą kwotę dofinansowania (zarówno środki unijne jak i środki krajowe) 447,3 mld zł.

W tym samym okresie podpisano z beneficjentami 64 724 umowy o dofinansowanie na kwotę 281,1 mld zł wydatków kwalifikowalnych, w tym dofinansowanie w części UE 194 mld zł, co stanowi 72,1 proc. alokacji na lata 2007-2013.

Wartość wydatków beneficjentów uznanych za kwalifikowalne wynikająca ze złożonych wniosków o płatność wyniosła 120,5 mld zł, a w części dofinansowania UE 86,1 mld zł.

źródło: www.mrr.gov.pl