Ministerstwo Gospodarki: Wicepremier Pawlak: Polska partnerem w walce z korupcją

– Skutecznie wdrażamy w administracji system Total Quality Management także w zakresie ochrony przed zagrożeniami korupcyjnymi. Jesteśmy otwarci na wymianę doświadczeń z Akademią – powiedział wicepremier, minister gospodarki Waldemar Pawlak podczas rozmowy z Martinem Kreutnerem, prezesem Międzynarodowej Akademii Antykorupcyjnej. Szef Akademii odwiedził Ministerstwo Gospodarki 23 stycznia 2012 r.

Wicepremier Waldemar Pawlak poinformował, że w Ministerstwie Gospodarki  funkcjonuje Zintegrowany System Zarządzania (ZSZ). – Wszystkie komórki organizacyjne Ministerstwa Gospodarki posiadają certyfikat zgodności z normą ISO 9001 i system przeciwdziałania zagrożeniom korupcyjnym – powiedział.

Wicepremier Pawlak podkreślił, że dla Polski, podobnie jak dla Akademii, kluczowa w walce z korupcją jest prewencja, edukacja i współpraca międzynarodowa. – Musimy nie tylko reagować na korupcję, ale przede wszystkim zapobiegać temu zjawisku – podkreślił wicepremier.

Przedstawiciele International Anti-Corruption Academy (IACA) zapoznali wicepremiera Pawlaka z przygotowaną dla Polski ofertą przystąpienia do Międzynarodowej Akademii Antykorupcyjnej. – Jesteśmy pierwszą na świecie organizacją, która do problemu korupcji podchodzi interdyscyplinarne – zaznaczył Martin Kreutner, szef IACA. – Nie oceniamy, nie krytykujemy sytuacji wewnętrznej danego państwa. Staramy się znaleźć rozwiązania uwzględniające specyfikę funkcjonowania naszych partnerów – dodał.

Do 15 grudnia 2011 r. porozumienie o współpracy z Akademią podpisało 55 państw (m.in. Australia, Brazylia, Izrael, Rosja i Słowacja). Decyzję o przystąpieniu Polski do IACA może podjąć Prezes Rady Ministrów.

***

International Anti-Corruption Academy – IACA powstała 2 września 2010 r. na mocy porozumienia Biura Narodów Zjednoczonych ds. narkotyków i przestępczości (UN Office on Drugs and Crime – UNODC), Europejskiego Urzędu ds. Zwalczania Oszustw (European Anti-Fraud Office – OLAF) oraz rządu Austrii. Misją Akademii jest tworzenie narzędzi i programów edukacyjnych oraz prowadzenie praktycznych kursów edukacji antykorupcyjnej.

źródło: www.mg.gov.pl

 


Silk Road Poland