Ministerstwo Gospodarki: Wicepremier Pawlak o polsko-niemieckiej współpracy biznesowej

Polsko-niemiecka współpraca gospodarcza oraz perspektywy inwestycyjne przedsiębiorców obu krajów to główne tematy rozmów wicepremiera, ministra gospodarki Waldemara Pawlaka z przedstawicielami Polsko-Niemieckiej Izby Przemysłowo-Handlowej. Spotkanie odbyło się 23 stycznia 2012 r. w Warszawie.

Wicepremier Pawlak podkreślił, że Niemcy są kluczowym partnerem Polski na arenie międzynarodowej. – Dobre relacje między naszymi krajami to przede wszystkim efekt relacji politycznych oraz szeroka współpraca regionalna – powiedział. Dodał, że według wstępnych danych polsko-niemieckie obroty handlowe w 2011 r. osiągnęły wartość ok. 68 mld euro.

Zdaniem wicepremiera korzystne wyniki wymiany handlowej Polski i Niemiec to również efekt działań naszych krajów w obszarze wspólnego rynku europejskiego. – Obecna sytuacja strefy euro powoduje jednak, że musimy być jeszcze bardziej konkurencyjni. W tym zakresie przygotowaliśmy m.in. projekt przedłużenia działalności w naszym kraju Specjalnych Stref Ekonomicznych. Mam nadzieję, że nadal będą one zachętą dla zagranicznych inwestorów – podkreślił wicepremier Pawlak.

Prezes Polsko-Niemieckiej Izby Przemysłowo-Handlowej Piotr Śliwicki przypomniał, że jest ona największą bilateralna Izbą w Polsce i zrzesza ponad 1000 członków. – Przedsiębiorcy, którzy do niej należą, odgrywają znaczącą role w promocji gospodarek obu krajów. Wynikiem takich działań jest wzajemne zaufanie oraz rosnąca liczba inwestycji niemieckich w Polsce i coraz większe zainteresowanie polskich firm rynkiem niemieckim – zaznaczył.

Z kolei Ambasador Rüdiger von Fritssch przedstawił uwagi niemieckiego biznesu dotyczące prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce. – Nasi przedsiębiorcy chętnie podejmują współpracę z polskimi partnerami. Zwracają jednak uwagę na długotrwałość procedur sądowych oraz  infrastrukturalnych – wymienił. W jego opinii ważną kwestię stanowi również proces kształcenia zawodowego przyszłych pracowników oraz elastyczność rozliczania czasu pracy.

***

Według wstępnych danych polsko-niemiecka. wymiana handlowa w 2011 r. osiągnęła wartość ok. 68 mld euro. Eksport w tym czasie wyniósł ok. 35 mld euro, natomiast import – ok. 33 mld euro.

W strukturze towarowej polskiego eksportu dominują części i akcesoria do pojazdów samochodowych, meble, silniki spalinowe, pojazdy samochodowe, miedź rafinowana, druty, aparatura odbiorcza dla telewizji, konstrukcje do budowy mostów, statki i łodzie, maszyny i urządzenia mechaniczne oraz sprzęt elektryczny, metale nieszlachetne oraz pojazdy.

Do Polski sprowadzamy najczęściej części i akcesoria do pojazdów samochodowych, pojazdy samochodowe, oleje ropy naftowej, części do silników, leki, wyroby walcowane i artykuły z żeliwa lub ze stali, artykuły z tworzyw sztucznych, okucia, maszyny i urządzenia mechaniczne, maszyny i urządzenia mechaniczne, metale nieszlachetne, pojazdy i statki oraz tworzywa sztuczne i wyroby z kauczuku.

źródło: www.mg.gov.pl

 


Silk Road Poland