Ministerstwo Gospodarki: Małe firmy motorem rozwoju Europy

85 proc. nowych miejsc pracy powstaje w małych i średnich firmach – wynika z badania Komisji Europejskiej (KE) nt. wkładu MŚP w tworzenie nowych etatów. – Wspieranie przedsiębiorczości może być kluczem do wyjścia Europy z kryzysu gospodarczego – komentuje publikację KE wicepremier, minister gospodarki Waldemar Pawlak.

Komisja Europejska zbadała wpływ MŚP na rozwój unijnego rynku pracy w latach 2002-2010. Z badania wynika, że wzrost zatrudnienia w małych i średnich przedsiębiorstwach, który wyniósł 1 proc. rocznie, był w tym czasie dwa razy większy niż w przypadku dużych firm. – Europejscy, w tym polscy przedsiębiorcy amortyzowali zatem wzrost bezrobocia w UE, związany z trudną sytuacją gospodarczą – uważa wicepremier Waldemar Pawlak.

Zdaniem wicepremiera, wyniki badania KE świadczą o konieczności intensywnego wspierania sektora MŚP. – Dlatego działania Ministerstwa Gospodarki skupiły się w ostatnich latach na upraszczaniu prawa gospodarczego – mówi wicepremier Pawlak. – W 2010 r. przygotowaliśmy dwie ustawy deregulacyjne, które zlikwidowały wiele uciążliwych obowiązków, ograniczających rozwój przedsiębiorczości. Dzięki temu polskie firmy i obywatele zaoszczędzą nawet 8 mld zł rocznie. Obydwa akty prawne już obowiązują – przypomina.

Zgodnie z opracowaniem KE, zdecydowana większość nowych miejsc pracy w Europie powstaje dzięki nowym firmom, istniejących na rynku mniej niż 5 lat. – Obok wspierania działających już przedsiębiorstw, MG koncentruje się na ułatwianiu zakładania działalności gospodarczej – podkreśla wicepremier Pawlak. – Wprowadzone w ubiegłym roku przepisy umożliwiają rozpoczęcie własnego biznesu przez Internet, bez wychodzenia z domu. Przedsiębiorcą można stać się teraz znacznie szybciej i taniej – mówi wicepremier.

***

Badanie nt. wkładu MŚP w tworzenie miejsc pracy Komisja Europejska ogłosiła 16 stycznia 2012 r. Zostało ono oparte o ankietę przeprowadzoną wśród przedsiębiorców z 27 krajów członkowskich oraz 10 państw uczestniczących w programie na rzecz przedsiębiorczości i innowacji (m.i.n. Chorwacja, Islandia, Norwegia, Serbia i Turcja).

źródło: www.mg.gov.pl

 


Silk Road Poland