Mikroprzedsiębiorca Roku 2011 – 16.06.2011

Zwycięzcą konkursu Mikroprzedsiębiorca Roku 2011 została firma Sznerski Guss z Nysy, otrzymując tytuł „Mikroprzedsiębiorca Roku” oraz nagrodę główną w wysokości 40 000 zł. Przyznano także cztery wyróżnienia po 15 000 zł każde.

W dniu 16 czerwca w siedzibie Giełdy Papierów Wartościowych wręczono nagrody VII edycji konkursu Mikroprzedsiębiorca Roku, organizowanego przez Fundację Kronenberga przy Citi Handlowy. Po przeanalizowaniu XXX nadesłanych zgłoszeń kapituła konkursowa zdecydowała, że tytuł „Mikroprzedsiębiorca Roku” trafi do Jerzego Sznerskiego, przedsiębiorcy z Nysy, który opracował unikalną na skalę światową technologię wytapiania metali i skały. Po 18 latach pracy i badań wynalazł on polimer AnVer, którego zastosowanie w procesie produkcji obniża nie tylko zużycie koksu w metalurgii, ale także znacznie zmniejsza emisję do środowiska szkodliwych związków węgla i siarki. W czterech kategoriach konkursowych kapituła nagrodziła firmy: Zakład Stolarki Zabytkowej i Współczesnej “Stolarmix”, Mobilne Laboratorium Techniki Budowlanej, Ecoplastic Technologies, Solar Solution.

– Tegoroczny zwycięzca konkursu Mikroprzedsiębiorca Roku, a także pozostałe nagrodzone firmy wyróżnia unikalny pomysł na biznes. W przypadku firmy Sznerski Guss i Ecoplastic Technologies kluczem do sukcesu są innowacje techniczno-naukowe, które pozwoliły tym przedsiębiorstwom na dostarczanie klientom nowatorskich na rynku rozwiązań. Zakład Stolarki Zabytkowej i Współczesnej “Stolarmix” oraz Mobilne Laboratorium Techniki Budowlanej potrafiły natomiast znaleźć dla siebie niszę rynkową, odpowiadając na ściśle określone oczekiwania klientów. Po raz kolejny przekonaliśmy się, że dróg do sukcesu w biznesie jest wiele, że liczy się przede wszystkim dobry pomysł i konsekwencja w jego realizacji – mówi Krzysztof Kaczmar, Dyrektor Fundacji Kronenberga przy Citi Handlowy. 

Pomysł polskiej firmy Sznerski Guss jest innowacją na światową skalę. 30 października 2010 r. 28 jurorów z całego świata przyznało tej technologii „Złoty Medal” na Międzynarodowych Targach Wynalazków „Idee – Wynalazki – Nowości” w Norymberdze. Zastosowanie opracowanego przez Jerzego Sznerskiego polimeru AnVer obniża koszty wytwarzania metali, ale także znacznie redukuje emisję spalin (CO2 o 15% i SO2 o 30%), chroniąc środowisko naturalne. Wdrożeniem tej technologii zainteresowane są min. europejskie elektrownie węglowe, niemieckie zakłady odlewnicze czy największy producent wełny mineralnej na świecie. Właściciel firmy szacuje, że dzięki temu na przestrzeni następnych 10 lat zatrudnienie w jego firmie wzrośnie o około 1000 osób.

Nagrody w poszczególnych kategoriach konkursu Mikroprzedsiębiorca Roku 2011:
•    W kategorii Senior, dla przedsiębiorstw założonych przed 1 stycznia 2007, nagrodę otrzymał Zakład Stolarki Zabytkowej i Współczesnej “Stolarmix” z miejscowości Paterek w województwie kujawsko-pomorskim, który zajmuje się renowacją, rekonstrukcją oraz wykonywaniem replik stolarki okiennej oraz drzwiowej.
•    W kategorii Start, dla firm powstałych pomiędzy 1 stycznia 2007 a 1 stycznia 2010, najlepsze okazało się Mobilne Laboratorium Techniki Budowlanej z Wałbrzycha, wykonujące badania parametrów technicznych okien i drzwi w miejscu ich produkcji.
•    W kategorii Mikro, dla firm które zostały założone przed 1 stycznia 2010 roku, zatrudniają nie więcej niż 3 pracowników, a ich dochód za ubiegły rok nie przekroczył 500 000 zł, największe uznanie jury zdobyła firma Ecoplastic Technologies z Bielska Białej, dystrybutor technologii biodegradacji tworzyw sztucznych.
•    Nagroda w kategorii Nowe Technologie trafiła do przedsiębiorstwa Solar Solution z Żagania, zajmującego się wytwarzaniem oraz sprzedażą produktów bazujących na źródłach energii odnawialnej m.in. lamp solarnych.

Celem organizowanego od 7 lat konkursu jest wspieranie mikroprzedsiębiorczości, będącej jedną z podstawowych form prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce. Ideą konkursu jest nagradzanie firm osiągających sukcesy, wyróżniających się na tle konkurencji, zakorzenionych w lokalnych społecznościach oraz łączących tradycję z nowoczesnością.

O tytuł „Mikroprzedsiębiorcy Roku” co roku ubiegać się mogą przedsiębiorcy, którzy zatrudniają mniej niż 10 pracowników, a roczny obrót lub całkowity bilans roczny ich firm nie przekracza 2 milionów euro.

Informacje o laureatach:
•    Sznerski Guss z Nysy to firma specjalizująca się w optymalizacji technologii wytapiania metali i skały. Opracowanie autorskiej technologii – aktywatora koksu Anver zdecydowanie zwiększa efektywności produkcji. Technologia ta uzyskała Złoty Medal na Międzynarodowych Targach Wynalazków „Idee – Wynalazki – Nowości” 2010 w Norymberdze. Obecnie firma jest na etapie finalizowania zasad współpracy z czołowymi firmami branżowymi w Europie. Technologia Anver ma ponadto istotne znaczenie w dobie ograniczeń emisji CO2.
www.sznerski.com
•    Zakład Stolarki Zabytkowej i Współczesnej „Stolarmix” zlokalizowany jest w miejscowości Paterek w województwie kujawsko-pomorskim. Obecny właściciel firmy kontynuuje wielopokoleniowe tradycje stolarskie. Posiada sprecyzowane kilkuletnie plany rozwoju firmy oraz parku maszynowego i tym samym stopniowej automatyzacji procesów produkcji. Zamiłowanie do stolarki zabytkowej połączone z działalnością komercyjną na szeroką skalę to rzadki przykład synergii tradycyjnego rzemiosła z innowacyjnością.
www.stolarmix.com.pl
•    Mobilne Laboratorium Techniki Budowlanej z Wałbrzycha to jedyna w Europie jednostka wykonująca badania okien i drzwi (m.in. wodoszczelności, przepuszczalności powietrznej, izolacji cieplnej) w fabryce klienta. Możliwość obserwacji w trakcie badań daje producentowi pełną wiedzę na temat efektów pracy oraz zastosowanych rozwiązań technologicznych. Mobilne Laboratorium Techniki Budowlanej to firma rodzinna, która w 2009 roku została wyróżniona w Konkursie Krajowi Liderzy Innowacji. Podmiot dynamicznie się rozwija – potroił poziom przychodów w ubiegłym roku w porównaniu do poprzedniego (blisko 1 mln zł). 
www.mobiltb.pl
•    Ecoplastic Technologies z Bielska Białej jest twórcą innowacyjnej technologii przyspieszającej degradację odpadów dzięki zastosowaniu modyfikatorów do tworzyw sztucznych. Ten nowatorski pomysł zyskał popularność na rynku, o czym świadczy podwojenie przychodów w skali rocznej zarówno w 2009, jak i 2010 roku.
www.ecoplastic.pl
•    Solar Solution z Żagania jest producentem i wykonawcą oświetlenia solarno-hybrydowego bazującego na odnawialnych źródłach energii. Kluczowym produktem przedsiębiorstwa są latarnie solarne lub hybrydowe LED, które mogą być usytuowane w dowolnym miejscu, do którego nieopłacalne jest doprowadzenie energii elektrycznej. Ich zastosowanie jest znakomitym sposobem na obniżenie kosztów związanych ze zużyciem energii.
www.solar-solution.pl

Honorowy patronat nad VII edycją konkursu Mikroprzedsiębiorca Roku objął Wicepremier i Minister Gospodarki Waldemar Pawlak. Partnerami konkursu są: Krajowa Izba Gospodarcza, Pracodawcy RP, Związek Rzemiosła Polskiego, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości oraz Inicjatywa Firm Rodzinnych.

***

Działająca od 1996 roku Fundacja Kronenberga przy Citi Handlowy wspiera w imieniu Banku prace na rzecz dobra publicznego w obszarach tematycznych takich jak: edukacja, rozwój lokalny i ochrona dziedzictwa kulturowego. Realizowane przez nią działania obejmują m.in. program edukacji finansowej dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych Moje Finanse organizowany wspólnie z NBP i Fundacją Młodzieżowej Przedsiębiorczości; Wolontariat Pracowniczy (program zaangażowania pracowników Citi Handlowy w wybrane przedsięwzięcia społeczne), konkursy: Mikroprzedsiębiorca Roku i o Nagrodę Banku Handlowego w Warszawie SA za szczególny wkład w rozwój nauki w sferze ekonomii i finansów oraz Nagrodę im. prof. Aleksandra Gieysztora za osiągnięcia w dziedzinie ochrony polskiego dziedzictwa kulturowego.

Bank Handlowy w Warszawie S.A. to jedna z największych instytucji finansowych w Polsce, oferująca pod marką Citi Handlowy bogaty i nowoczesny asortyment produktów i usług bankowości korporacyjnej, inwestycyjnej i detalicznej. Bank Handlowy obsługuje 20 tys. klientów korporacyjnych i 965 000 klientów indywidualnych poprzez nowoczesne kanały dystrybucji oraz sieć 153 oddziałów. W skład grupy kapitałowej Banku wchodzą takie podmioty jak: Dom Maklerski Banku Handlowego i Handlowy Leasing. Przynależność do Citigroup, największej na świecie instytucji finansowej, zapewnia klientom Banku Handlowego dostęp do usług finansowych w ponad 100 krajach.

Dodatkowe informacje można uzyskać na stronie internetowej www.citihandlowy.pl

Kontakt
Sekretariat Konkursu „Mikroprzedsiębiorca Roku 2011”
Fundacja Kronenberga przy Citi Handlowy
ul. R. Traugutta  7/9
00-067 Warszawa
tel. 22 826 83 24 wew. 21
e-mail:  mikro@kronenberg.org.pl

źródło: www.kig.pl


Silk Road Poland