Mazowsze nagrodzone Innowatorem!

2 grudnia br. odbyła się gala V jubileuszowej edycji konkursu Innowator. Nagrodzone zostały najlepsze jednostki, projekty i spółki samorządowe. Marszałek Adam Struzik odebrał nagrodę Grand Innowator dla Najlepiej Zarządzanej Jednostki 2011 oraz statuetkę dla Najlepiej Zarządzanego Województwa 2011.

Organizatorem konkursu Innowator, jest Central European Quality Institute, a gospodarzem – Centrum im. Adama Smitha. Nagroda Innowator dla Najlepszych Projektów Samorządowych przyznawana jest przez jury oraz Akademię Samorządu złożoną z laureatów ubiegłorocznych edycji konkursu Innowator. Nad poprawnością przebiegu konkursu czuwa KPMG.

Akademia Samorządu każdego roku przyznaje nagrody w  kategoriach: Najlepszy Projekt Infrastrukturalny, Najlepszy Projekt Kulturalny, Najlepszy Projekt Promocyjny, Najlepszy Projekt Sportowo – Turystyczny, Najlepszy Projekt Urbanistyczno – Rewitalizacyjny oraz Najlepsza Spółka Samorządowa.

Głównym założeniem Konkursu Innowator jest wspieranie laureatów w działaniach promocyjnych. Laureaci Konkursu otrzymują licencję na posługiwanie się godłem promocyjnym oraz pakiet promocyjny, który zawiera: list do mieszkańców, listy gratulacyjne, listy referencyjne, zdjęcia z wręczenia nagród oraz godło promocyjne wraz z instrukcją użytkowania.

źródło: www.mazovia.pl

 


Silk Road Poland