Bank Pekao Mecenasem Roku 2011 – 17.06.2011

Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego uhonorował Bank Pekao nagrodą Mecenasa Roku 2011. Wyróżnienie to przyznawane jest co roku tylko jednej instytucji za wspieranie przedsięwzięć kulturalnych.

– Banki, jako instytucje zaufania publicznego, powinny aktywnie angażować się w rozwój społeczności – także poprzez wspieranie inicjatyw kulturalnych. Cieszę się, że Pekao może uczestniczyć w tak wielu wspaniałych wydarzeniach kulturalnych – jako sponsor i partner. Przyznane wyróżnienie Mecenasa Roku 2011 świadczy o tym, że rola, jaką chcemy pełnić we wspieraniu kultury wysokiej w Polsce, jest doceniana przez naszych partnerów – powiedział Robert Moreń, dyrektor Departamentu Komunikacji Korporacyjnej.

Bank Pekao od lat konsekwentnie angażuje się w inicjatywy o charakterze kulturalnym w ramach realizacji strategii polityki społecznie odpowiedzialnego biznesu (CSR). Wśród imprez, które w 2010 roku otrzymały wsparcie naszego Banku, znalazły się najbardziej liczące się wydarzenia kulturalne w całej Polsce, w tym m. in. Międzynarodowy Festiwal Wratislavia Cantans we Wrocławiu, XX Festiwal Mozartowski w Warszawie, czy XIV Festiwal Szekspirowski w Gdańsku. Bank Pekao współpracował też ze znamienitymi  instytucjami kulturalnymi, takimi jak: Filharmonia Narodowa w Warszawie, Narodowy Stary Teatr i Muzeum Narodowe w Krakowie. Od trzech lat Bank Pekao jest też oficjalnym sponsorem prestiżowego plebiscytu Paszporty POLITYKI – nagród przyznawanych młodym, szczególnie wyróżniającym się twórcom.

źródło: www.pekao.com.pl